Gå till innehåll

Samverkan vid utskrivning (SVU)

Om du har varit inlagd i sluten hälso- och sjukvård (exempelvis på sjukhus) samverkar vården i Klippans kommun med slutenvården för att se till att du får en trygg och effektiv utskrivning.

SVU ger dig en sammanhållen vård från Region Skåne till Klippans kommun och görs när du har behov av vårdinsatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Detta görs med en Samordnad Individuell Plan (SIP).

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022