Gå till innehåll

Kommunal primärvård

Primärvård är ett delat ansvar mellan region och kommun. Kommunal primärvård innebär att hälso- och sjukvårds insatser och rehabiliterande/habiliterande insatser erbjuds till dig i din bostad om du inte kan ta dig till din vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionshinder.

I den kommunala primärvården arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter. Tillsammans med kommunens undersköterskor, stödassistenter och stödpedagoger tillgodoser de medborgarens behov av vård, omvårdnad och omsorg.

Vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar och sjukhus ansvarar för läkarnärvaro och hälso- och sjukvårdsinsatser via läkare.

Hälso- och sjukvård kan behövas för en kortare tid till exempel efter en operation men kan också göra det möjligt för personer med långvarig sjukdom att vårdas i det egna hemmet eller i särskilda boendeformer.

För att få hjälp av kommunal primärvård behöver du ta kontakt med din ansvariga läkare och beskriva det du behöver hjälp med. Din ansvariga läkare tar kontakt med den kommunala primärvården för en bedömning av kommunsjuksköterska om du är berättigad kommunal primärvård.

Hälso- och sjukvårdsinsatser, du kan få hjälp med:

 • Bedömning, utredning och behandling vid försämrat allmäntillstånd
 • Nutritionsbedömning, utredning och behandling
 • Läkemedelsadministrering
 • Sårvård
 • Provtagning
 • Omvårdnad och omläggning av infarter
 • Avancerad omvårdnad vid svåra sjukdomstillstånd
 • Smärtlindring
 • Råd vid inkontinens samt förskrivning av inkontinenshjälpmedel

Du kan själv ansöka om rehabilitering och habilitering samt hjälpmedel hos kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Det görs via Kundtjänst 0435-280 00.
Om du haft kontakt med den regionala primärvården eller är inlagd på sjukhus kan de vara behjälpliga kontakt med kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Rehabilitering och habilitering hjälper dig som har någon form av nedsättning eller förlust av funktion. Fysioterapeuten har mer inriktning mot rörelse och arbetsterapeuten har mer inriktning mot aktivitet.

Rehablitering och habilitering, insatser du kan få hjälp med:

 • Hjälpmedelsförskrivning
 • Ortoser och kragar
 • Träningsprogram
 • Bedömning av förmågor i vardagslivet
 • Bedömning av hemmiljö/bostadsmiljö
 • Smärtlindring
 • Förbättring av andningsfunktion
 • Underlätta och anpassa fysisk aktivitet

Sjukhus, regionala- och kommunala primärvården samt socialtjänsten i kommunen ska tillsammans samverka för en trygg och säker hemgång för dig som legat på sjukhus. Det innebär att om du efter hemgång behöver stöd och hjälp med olika insatser, ska få detta om kartläggning påvisar att du har detta behov. Vad, var och av vem du kommer får stöd och hjälp av beror på insatserna.

Samverkan och samordning gällande stöd och hjälp efter utskrivning från sjukhuset kallas för SVU-processen. SVU-processen genomförs i ett system som heter Mina planer. Det är sjukhuset som du befinner dig på som startar SVU-processen i Mina planer efter att du samtyckt till detta. Den regionala - och kommunala primärvården samt socialtjänsten i kommunen bevakar Mina planer för att skyndsamt kartlägga och bedömma behov av insatser tillsammans med sjukhuset. Insatser ska kunna sättas igång i samband med att du kommer hem. Vissa insatser bedöms inte behöva startas i anslutning till hemgången utan kan dröja, detta framgår i Mina planer. När besluten om insatser har fattats förs de in i ett ställningstagande i Mina planer. Detta ställningstagande ska du få ta del av så att du vet vilka insatser som du kommer få och när de kommer startas upp.

Insatser via HS, är de insatser som kan ges av den kommunala primärvården, alltså hälso- och sjukvårdsinsatser, rehabiliterande och habiliterande insatser. Legitimerad personal i den kommunala primärvården bevakar och aktivt deltar i Mina planer för att skyndsamt bedöma om insatserna ska ges via kommunal primärvård.

Kontakt med kommunal primärvård

Kontakt med kommunal primärvård görs via kundtjänst, 0435-280 00.

Kontakt med patientansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut kan ske via erhållet telefonnummer vid inskrivning.

Ledningsansvar för den kommunala primärvården har enhetschef för legitimerad personal, verksamhetschef hälso- och sjukvård samt medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Du kan alltid efterfråga kontakt med dessa via kundtjänst.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 december 2023