Gå till innehåll

Kommunal primärvård

Primärvård är ett delat ansvar mellan region och kommun. Kommunal primärvård innebär att hälso- och sjukvårds insatser och rehabiliterande/habiliterande insatser erbjuds till dig i din bostad om du inte kan ta dig till din vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionshinder.

I den kommunala primärvården arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter. Läkarinsatser är det alltid vårdcentral och sjukhus som ansvarar för. Tillsammans med kommunens undersköterskor, stödassistenter och stödpedagoger tillgodoser de medborgarens behov av vård, omvårdnad och omsorg.

Hälso- och sjukvård kan behövas för en kortare tid till exempel efter en operation men kan också göra det möjligt för personer med långvarig sjukdom att vårdas i det egna hemmet eller i särskilda boendeformer.

Hälso- och sjukvårdsinsatser du kan få hjälp med i den kommunala primärvården

För att få hjälp av kommunal primärvård behöver du ta kontakt med din ansvariga läkare och beskriva det du behöver hjälp med. Din ansvariga läkare tar kontakt med den kommunala primärvården för en bedömning kommunsjuksköterska om du är berättigad kommunal primärvård.

Hälso- och sjukvårdsinsatser, du kan få hjälp med:

 • Bedömning, utredning och behandling vid försämrat allmäntillstånd
 • Nutritionsbedömning, utredning och behandling
 • Läkemedelsadministrering
 • Sårvård
 • Provtagning
 • Omvårdnad och omläggning av infarter
 • Avancerad omvårdnad vid svåra sjukdomstillstånd
 • Smärtlindring
 • Råd vid inkontinens samt förskrivning av inkontinenshjälpmedel

Rehabilitering och habilitering, insatser du kan få hjälp med i kommunala primärvården

Du kan själv ansöka om rehabilitering och habilitering samt hjälpmedel hos kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Det görs via Kundtjänst 0435-280 00.
Om du haft kontakt med den regionala primärvården eller är inlagd på sjukhus kan de vara behjälpliga kontakt med kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Rehabilitering och habilitering hjälper dig som har någon form av nedsättning eller förlust av funktion. Fysioterapeuten har mer inriktning mot rörelse och arbetsterapeuten har mer inriktning mot aktivitet.

Rehablitering och habilitering, insatser du kan få hjälp med:

 • Hjälpmedelsförskrivning
 • Ortoser och kragar
 • Träningsprogram
 • Bedömning av förmågor i vardagslivet
 • Bedömning av hemmiljö/bostadsmiljö
 • Smärtlindring
 • Förbättring av andningsfunktion
 • Underlätta och anpassa fysisk aktivitet

Kontakt med kommunal primärvård

Kontakt med kommunal primärvård görs via kundtjänst, 0435-280 00.

Kontakt med patientansvarig sjuksköterska. arbetsterapeut eller fysioterapeut kan ske via erhållet telefonnummer vid inskrivning.

Ledningsansvar för den kommunala primärvården har enhetschef för legitimerad personal, verksamhetschef hälso- och sjukvård samt medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Du kan alltid efterfråga kontakt med dessa via kundtjänst.

Om du blir sjuk ska du i första hand ringa till vårdcentralen eller sjukvårdsupplysningen. I akuta situationer ska du ringa 112.

Vårdcentraler i Klippans kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukvårdsupplysning 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 april 2023