Gå till innehåll

Demenssjukdom/diagnos

För personer med en demenssjukdom/diagnos finns olika stöd att få från Klippans kommun.

I Klippans kommun finns möjlighet att ta kontakt med en demenssjuksköterska när du har behov av stöd. Det finns biståndsbedömd dagverksamhet, centrumträffen och vård- och omsorgsboende med särskild demenskompetens.

Det finns möjlighet till anhörigstöd och avlastning.

Demenssjuksköterska

Demenssjuksköterskan har ett kommunövergripande ansvar och samarbetar med regional primärvård, biståndshandläggare och den kommunala primärvården.

Av demenssjuksköterskan kan du och din närstående alltid får råd och stöd i frågor som rör demenssjukdomar och dess påverkan på det dagliga livet.

När demensjuksköterskan får kännedom om att stöd eller utredning efterfrågas, kan hon besöka dig i hemmet för bland annat utföra ett minnestest.

Kontaktuppgifter demenssjuksköterska

Annette Thoresson
Telefon: 0435-280 35
E-post: annette.thoresson@klippan.se

Dagverksamhet Centrumträffen

Centrumträffen är en dagverksamhet för dig med demenssjukdom/diagnos. Här umgås du med andra och har meningsfulla aktiviteter utifrån dina önskemål och förutsättningar. Verksamheten på Centrumträffen riktar sig till dig som bor i eget boende.

Personalen på Centrumträffen är utbildade undersköterskor med stort engagemang för aktiviteter riktade mot äldre och arbetar med att bevara det friska. Vi fokuserar på näringsrika måltider där vi äter och fikar tillsammans. Våra aktiviteter kan vara promenader, sång, gymnastik anpassat för äldre, bakning, bingo, musik och utflykter som du själv väljer.

  • Du kan ringa via kommunens kundtjänst på telefonnummer 0435-280 00
  • Du kan skicka din ansökan/anmälan med post eller lämna in den till kundtjänst på kommunhuset
  • Du kan ansöka via kommunens e-tjänst genom att klicka på länken nedan

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 december 2023