Gå till innehåll

Demens

För personer med en demensdiagnos finns stöd att få från Klippans kommuns demenssjuksköterska. Klippans kommun har också flera demensboende samt dagverksamhet på Centrumträffen.

Demenssjuksköterska

Demenssjuksköterskan har ett kommunövergripande ansvar och samarbetar med regional primärvård, biståndshandläggare och den kommunala primärvården.

Av demenssjuksköterskan kan du och din närstående alltid får råd och stöd i frågor som rör demenssjukdomar och dess påverkan på det dagliga livet.

När demensjuksköterskan får kännedom om att stöd eller utredning efterfrågas, kan hon besöka dig i hemmet för bland annat utföra ett minnestest.

Kontaktuppgifter demenssjuksköterska

Annette Thoresson
Telefon: 0435-280 35
E-post: annette.thoresson@klippan.se

Dagverksamhet Centrumträffen

Centrumträffen är en dagverksamhet för dig med en kognitiv svikt. Här umgås du med andra och har meningsfulla aktiviteter utifrån dina önskemål och förutsättningar. Verksamheten på Centrumträffen riktar sig till dig som bor i eget boende.

Personalen på Centrumträffen är utbildade undersköterskor med stort engagemang för aktiviteter riktade mot äldre och arbetar med att bevara det friska. Vi fokuserar på näringsrika måltider där vi äter och fikar tillsammans. Våra aktiviteter kan vara promenader, sång, gymnastik anpassat för äldre, bakning, bingo, musik och utflykter som du själv väljer.

Du ansöker om dagverksamhet hos biståndshandläggare.

Kontaktuppgifter Biståndshandläggare

Telefonnummer: 0435-280 00
Telefontid: Måndag - fredag klockan 08.30-09.30

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 mars 2023