Gå till innehåll

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning är till för dig som har någon form av funktionsnedsättning och behöver göra anpassningar i ditt boende för att få din vardag att fungera.

Bostadsanpassning kan till exempel vara att ta bort trösklar, byta badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

För att göra bostadsanpassning i ditt hem kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag från Klippans kommun.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag genom vår E-tjänst Bostadsanpassningsbidrag - ansökan.

Du kan också ansöka genom att fylla i en blankett. Blanketter finns hos kommunens arbetsterapeuter och hos handläggaren samt Klippans kommuns kundtjänst.

Detta behövs för att göra en ansökan

  • Ifylld och underskriven e-tjänst eller ansökningsblankett
  • Uppgift om vilka anpassningar du söker bidrag för
  • Intyg från arbetsterapeut, fysioterapeut eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga
  • Offert eller specificerad faktura

För anpassningar i hyres- eller bostadsrätt krävs en överenskommelse mellan sökanden och fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen att åtgärden får utföras. Bidrag lämnas endast för anpassningar i din permanentbostad, det vill säga den bostad som är avsedd för ditt stadigvarande boende.

Villkor för att få bostadsanpassningsbidrag

  • Din funktionsnedsättning ska vara permanent
  • Det ska vara tydligt att anpassningen är nödvändig utifrån din funktionsnedsättning
  • En arbetsterapeut, en läkare eller någon annan sakkunnig ska intyga att anpassningen är nödvändig.
  • Normalt ansöker man om bostadsanpassningsbidrag innan någon åtgärd har utförts.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022