Gå till innehåll

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med insatser och utförande från kommunal primärvård och hemvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.  

Det kan avse skador som uppkommer inom hälso- sjukvård i t.ex. vård- och omsorgsboende, vid elevhälsa, kommunal primärvård eller vid alkoholmottagningar.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av:

 • Undersökning
 • Vård och behandling
 • Felaktiga diagnoser
 • Fel hos eller felaktig hantering av medicintekniska produkter
 • Brister som lett till smittspridning
 • Olycksfall som inträffar i samband med utförd eller utebliven hälso- och sjukvård
 • Felaktig hantering av läkemedel

Skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada i samband med insatser från kommunal primärvård och hemvård kan du kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen. Du måste göra en skriftlig skadeanmälan innan sådant krav ställs. I denna skadeanmälan är det viktigt att du uppger följande:

 • Vilken skada du drabbats av
 • Orsaken till skadan
 • Av vilken anledning du anser att den aktuella vårdenheten är ansvarig för skadan
 • För vad du kräver ersättning
 • Vilket belopp du vill ha i ersättning

För att göra en skadeanmälan fyller du i blanketten Skadeanmälan gällande patientskada och skickar den till försäkringsbolaget.

Din skadeanmälan ska skickas till:
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö

Försäkringsnummer: 140101-DP27-1
Telefon: 040-611 22 00
E-post: skador@ksfab.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 juli 2023