Gå till innehåll

Patientnämnden

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål gällande hälso- och sjukvård och inte upplever att du kan prata med den aktuella verksamheten kan du vända dig till patientnämnden. Patientnämnden tar emot klagomål på hälso- och sjukvård som drivs av Region Skåne, eller som har avtal med Region Skåne. De tar också emot klagomål på viss tandvård och kommunal primärvård.

Detta kan du höra av dig till patientnämnden om:

  • Kommunal primärvård, medicinsk behandling, omvårdnad, habilitering, rehabilitering, hjälpmedel
  • Omvårdnad och omsorg utförd via kommunens insatser
  • Hälso- och sjukvård som utförts i slutenvården, på öppenvårdsmottagningar och vårdcentraler
  • Folktandvården
  • Tolktjänst för döva

Patientnämndens uppdrag

Nämndens huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter och närstående att föra fram klagomål och synpunkter, samt att få dessa besvarade. Nämnden utreder inte vad som har hänt och tar heller inga beslut. I stället handlar det om att på lämpligt sätt bistå klaganden så att hen kan tillvarata sina intressen. I uppdraget ingår även att informera allmänheten och vårdpersonalen om nämndens verksamhet.

Nämndens uppgift är rådgivande och den har inga disciplinära befogenheter. Politiker och tjänstemän i patientnämnden har tystnadsplikt. När du vänder dig till patientnämnden får du kontakt med någon av tjänstemännen på nämndens kansli i Kristianstad eller Lund.

Kontaktuppgifter Patientnämnden

Telefon: 0770-11 00 10
E-post: patientnamnden.kansli@skane.se
Webbplats: www.skane.se/patientnamnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 december 2023