Gå till innehåll

Patientnämnden

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål gällande hälso- och sjukvård och inte upplever att du kan prata med den aktuella verksamheten kan du vända dig till patientnämnden.

Detta kan du höra av dig till patientnämnden om:

  • Hälso- och sjukvården (inklusive bland annat habilitering, rehabilitering, hjälpmedel och tolktjänst för döva)
  • Den allmänna omvårdnaden enligt socialtjänstlagen som ges i samband med hälso- och sjukvård
  • Vården inom kommunerna enligt avtal
  • Folktandvården

Patientnämnden ska enligt lagen:

  • Hjälpa patienter/vårdtagare att få den information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården
  • Främja kontakterna mellan patienter/vårdtagare och personal
  • Hjälpa patienter/vårdtagare att vända sig till rätt myndighet
  • Rapportera iakttagelser och avvikelser, som är av betydelse för patienten/vårdtagaren, till vårdgivare och vårdenheter

Nämndens uppgift är rådgivande och den har inga disciplinära befogenheter. Politiker och tjänstemän i patientnämnden har tystnadsplikt. När du vänder dig till patientnämnden får du kontakt med någon av tjänstemännen på nämndens kansli i Kristianstad eller Lund.

Kontaktuppgifter Patientnämnden

Telefon: 0770-11 00 10
E-post: patientnamnden.kansli@skane.se
Webbplats: www.skane.se/patientnamnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022