Gå till innehåll

Socialt & ekonomiskt stöd till vuxna

Socialtjänstens uppgift är att stödja personer som har sociala problem. Hos oss på Vuxna myndighet kan du få stöd i olika svåra livssituationer.

Det kan handla om otillräcklig ekonomi, bostadslöshet, våld i en nära relation, missbruk och beroende eller stöd i vardagen utifrån psykisk ohälsa. Socialtjänstens stöd kan också vara aktuella för en person som vill lämna ett kriminellt liv. Vi finns för att ge råd och stöd när du behöver, men vad vi kan göra för exakt dig beror på din individuella situation och ditt behov.

Vi som arbetar på socialförvaltningen har strikt sekretess och i regel gäller att så länge du inte samtycker till att någon annan än person får ta del av socialtjänstens uppgifter om dig så lämnar vi inte heller ut det. Detta innebär att om en anhörig till dig kontaktar socialförvaltningen kommer de inte få veta om du har ett pågående ärende. Det innebär också att den som anmäler oro till socialförvaltningen inte kommer få någon information om vad som hänt med anmälan.

Undantag från sekretessen finns för viss information till andra myndigheter som med stöd av lagstiftning begär ut uppgifterna.

Du har möjlighet att ringa till socialförvaltningen för att få råd och stöd om hur du kan gå vidare. Du kan vara anonym, men då är det viktigt att du inte uppger ditt namn eller uppgifter som kan härledas till dig. Du kan också lämna en orosanmälan, muntligt eller skriftligt. Socialsekreterare kommer därefter att söka kontakt med den vuxna person som du uttryckt oro för och göra en förhandsbedömning. Viktigt att lämna tillräckliga personuppgifter för att personen ska kunna identifieras.

Du når Mottagningen för Vuxna myndighet via kommunens kundtjänst:

Telefonnummer: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Öppettider: Måndag till torsdag klockan 08:00-17:00 och fredag klockan 08:00-15:00.

Har du problem med ekonomin kan du kontakta budget- och skuldrådgivaren. Det finns också försörjningsstöd som fungerar som ett skyddsnät för den som inte kan försörja sig själv på sina inkomster.

Läs mer om budget- och skuldrådgivning

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 oktober 2023