Gå till innehåll

Arbete & sysselsättning

Behöver du stöd i ditt jobbsökande? Eller är du intresserad av att komma ut på praktik för att lära dig ett nytt yrke eller få mer arbetslivserfarenhet?

På Klippans kommuns enhet för arbete och sysselsättning kan du få hjälp med att söka jobb, få praktik ute på arbetsmarknaden eller annan hjälp kring arbete och sysselsättning.

Arbete och sysselsättning arbetar inom två områden: arbetsmarknad och daglig verksamhet LSS

  • Arbetsmarknad arbetar med att coacha dig till egen försörjning.
  • Insatsen Daglig verksamhet har som syfte att bidra till att den enskildes personliga utveckling och främja delaktighet i samhället. Målet med verksamheten är att den ska vara arbetsinriktad.

Praktik

Vi hjälper dig att så snabbt som möjligt komma ut på praktik på företag för att hjälpa dig att skapa referenser, lära dig ett nytt yrke eller för att få ett eget arbete. Dessutom har vi inom enheten ett antal egna arbetsplatser för att underlätta för dig att nå ditt mål till arbete och självförsörjning.

Jobbcenter

Du erbjuds möjlighet till jobbsök. Våra samordnare hjälper och motiverar alla arbetssökande till en praktikplats, arbete på den öppna arbetsmarknaden eller till utbildning.

Kontakta oss för mer information via kommunens kundtjänst på telefon 0435-280 00.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022