Gå till innehåll

Bostad

Om du inte själv har möjlighet att lösa din boendesituation eller har svårt att hitta någonstans att bo kan du få stöd och hjälp

Det är alltid främst ditt egna ansvar att lösa din egen boendesituation. Klippans kommun har inte möjlighet att hitta permanenta boendelösningar till kommunens invånare.

Servicesamtal

Om du behöver stöd med ditt bostadssökande erbjuder socialtjänstens enhet för vuxna servicesamtal som en guide till aktivt bostadssökande. Du når oss via kommunens kundtjäns på telefon 0435-280 00.

Socialtjänstens ansvar

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret att se till att kommuninvånare har tak över huvudet. I kommunen finns inget härbärge. Därför kan ekonomiskt bistånd i vissa fall beviljas till kostnad för ”tak över huvudet”, vilket är en akut boendelösning. Detta är aktuellt först när behovet inte kan tillgodoses på något annat sätt; som att sova hos släkt eller vänner för natten, möjlighet att bekosta akut boendelösning med egna pengar.

Är du i behov av tillfällig boendelösning?

I första hand behöver du utforska det egna nätverket för kort- eller långsiktig sovplats. Vid behov uppsök alternativa lösningar via vandrarhem, camping, stugbyar. Undersök även möjligheten till att hyra tillfälligt boende månadsvis för att undvika dyra dygnskostnader.

Vid behov och avsaknad av inkomst kan du kontakta oss gällande ekonomiskt bistånd till akut boendelösning. Du når socialtjänstens mottagning för vuxna och myndighet via kommunens kundtjänst på telefon 0435-280 00.

Har du beviljats bistånd till akut boendelösning?

Om du har beviljats tak över huvudet via socialtjänsten behöver du göra vad du kan, dagligen, för att lösa din boendesituation. Detta behöver redovisas till ansvarig socialsekreterare.

Socialt boende via socialtjänsten

Har du omfattande svårigheter att själv ordna och sköta ett boende kan du i vissa fall beviljas socialt boende. Det kan vara att du har beroende- och missbruksproblematik eller psykisk ohälsa som innebär att du har omfattande behov av stöd i vardagen. Socialt boende kan i så fall beviljas för att säkerställa att du kan tillgodogöra dig övriga insatser.

Socialt boende är inte en permanent boendelösning och beslutet föregås av omfattande utredning av ditt behov och din rätt till bistånd. Om du har beviljats socialt boende via socialtjänsten behöver du efter förmåga göra vad du kan för att finna ett eget boende.

För mer information, frågor eller ansökan når du mottagningen för vuxna och myndighet via kommunens kundtjänst på telefon 0435-280 00.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juli 2023