Gå till innehåll

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är en del av samhällets yttersta skyddsnät och är till för den som inte kan försörja sig själv på något annat sätt.  

Ekonomiskt bistånd är ett bidrag som du kan få från Klippans kommun när du uttömt alla andra möjligheter till försörjning och gjort allt du kan för att undvika bidragsbehov.

Om du har ekonomiskt bistånd utreds och prövas det månadsvis för att se om du fortfarande har behov av det. Ekonomiskt bistånd utgår inte retroaktivt, det vill säga för tid som redan passerat. Du får endast ekonomiskt bistånd för kostnader som inte täcks av dina egna inkomster.

För att kunna beviljas ekonomiskt bistånd behöver du först ha grundläggande rätt till ekonomiskt bistånd i Klippans kommun. Vid bedömning väger socialtjänsten även in andra faktorer gällande din ekonomiska situation.

 • Du ska vara folkbokförd och vistas i Klippan
 • Du ska ha uppehållsrätt/uppehålls- eller arbetstillstånd i Sverige
 • Gemensam ansökan om en är gift eller sambo
 • Du ska inte kunna försörja sig på annat sätt
 • Du ska ha sökt alla andra tänkbara ersättningar
 • Du ska inte ha tillgångar i form av hus, sparade medel, bil eller annat av betydande värde
 • Du ska inte ha ett eget företag
 • Du ska inte studera
 • Du ansvar att redogöra för och styrka rådande situation genom att lämna in handlingar som begärs av socialsekreteraren
 • Du ska stå till arbetsmarknadens förfogande, vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och aktivt söka jobb eller vara aktiv i annan aktivitet, till exempel SFI eller arbetsträning.
 • Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom ska du vara sjukskriven av läkare och söka sjukpenning från Försäkringskassan.

När du blir vuxen och slutar gymnasiet eller inte går på gymnasiet är du ansvarig för din försörjning. Det innebär att du aktivt ska ta ett eget ansvar för att hitta ett jobb, en utbildning eller liknande. Generellt gäller samma rättigheter och kriterier för försörjningsstöd för dig som ung vuxen som för alla andra. Men i vissa fall kan individuella bedömningar göras.

Bra att komma ihåg är att ekonomiskt bistånd generellt inte utgår vid studier där du kan få studiebidrag via CSN.

När vi bedömer om någon har rätt till ekonomiskt bistånd utgår vi från Socialtjänstlagen, Socialstyrelsens Allmänna råd, riksnormen, praxis och de lokala riktlinjer som fastställts av Klippans kommun.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2023