Gå till innehåll

Bankkonto

Huvudmannens (personen som har en god man, förvaltare eller förmyndare) konton har överförmyndarspärr. Med undantag för konton för löpande utgifter.

Överförmyndarspärr är ett skydd för huvudmannen. Det innebär att god man eller förvaltare inte kan ta ut medel från kontot utan överförmyndarnämndens tillstånd.

Löpande utgifter

Huvudmannen har ett så kallat fritt konto där lön eller pension sätts in. På kontot får det inte finnas mer än 20 000 kronor. Huvudmannen, gode mannen och förvaltaren har fri tillgång till dessa pengar, som ska användas till uppehälle eller vården av huvudmannens egendom.

Huvudmannens alla övriga konton ska vara överförmyndarspärrade. Bevis om att de är spärrade ska lämnas in till överförmyndarnämnden där de förvaras i huvudmannens akt.

Hur tar jag som god man eller förvaltare ut pengar från ett spärrat konto?

För att kunna ta ut pengar från ett spärrat konto måste du skicka in en skriftlig uttagsbegäran till överförmyndarnämnden.

I ansökan ska du skriva från vilket konto uttaget ska göras, hur stort beloppet är samt vad pengarna ska användas till. Du ska bifoga fakturan som ska betalas, skattebesked eller dylikt. Du och huvudmannen, om denne har förutsättning att ta till sig informationen, ska underteckna begäran.

Överförmyndarnämnden fattar beslut som skickas till dig som god man eller förvaltare. Detta beslut visar du sedan upp vid uttag i bank.

Klippans kommun har en gemensam överförmyndare tillsammans med bland andra Perstorps kommun. Alla e-tjänster som kopplas till överförmyndare, god man och förvaltare finns på Perstorps kommuns hemsida.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022