Gå till innehåll

Dina uppgifter som god man eller förvaltare

Som god man eller förvaltare hjälper du en person, din så kallade huvudman, med sådant som han eller hon inte klarar av att sköta på egen hand.

Det är viktigt att du snart efter att du fått ditt uppdrag som god man eller förvaltare tar kontakt med din huvudman, hans eller hennes anhöriga, eventuell institution där din huvudman bor, hemtjänst med mera. Du bör även så fort som möjligt informera försäkringskassan, posten, banker, skattemyndigheten, hyresvärd och andra berörda om att du nu representerar din huvudman.

Din första redovisning till överförmyndarnämnden innebär att göra en förteckning över din huvudmans egendom. Lämna förteckningen till överförmyndarnämnden senast en månad från det att du har blivit utsedd till god man eller förvaltare. Förteckningen använder du som utgångspunkt för all senare redovisning.

Som god man eller förvaltare kan du ha tre typer av uppgifter. Du kan bli utsedd att sköta alla tre delarna eller bara en eller två.

Att bevaka din huvudmans rätt innebär att du ska sköta kontakterna med bland annat myndigheter. Det kan exempelvis handla om att ansöka om bostadsbidrag eller överklaga beslut.

Att förvalta din huvudmans egendom betyder att du ska sköta hans eller hennes ekonomi, ta hand om pension och bidrag, betala räkningar och ta hand om eventuella fastigheter och värdehandlingar. Du ska också deklarera och redovisa förvaltningen till överförmyndarnämnden.

I uppdraget att sörja för person ingår att du besöker eller ringer till din huvudman, att du ser till så att någon följer med honom eller henne till tandläkaren och att du sköter kontakterna med sjukvården. Däremot ingår inte sådant som att handla mat, sköta tvätten eller följa med vid läkarbesök i uppdraget.

Tillsyn och kontroll

Varje år ska du lämna en redovisning till överförmyndarnämnden för de inkomster och utgifter som din huvudman haft. Kvitton eller andra intyg ska bifogas redovisningen.

Förvaltare och gode män bör följa reglerna i sekretesslagen. Uppgifter om huvudmännens personliga och ekonomiska förhållanden ska inte lämnas vidare till obehöriga.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för överförmyndarnämnden.

Som god man eller förvaltare får du dels ersättning för om du tar hand om ekonomin, dels ersättning om du sörjer för en person.

Vill du bli god man?

Klippans kommun har en gemensam överförmyndare tillsammans med bland andra Perstorps kommun. Alla e-tjänster som kopplas till överförmyndare, god man och förvaltare finns på Perstorps kommuns hemsida.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022