Gå till innehåll

Förvaltare

En förvaltare kan utses till en person som inte kan ta hans om sig själv eller sin egendom. En förvaltare har fler rättigheter och större ansvar än en god man.

Vad gör en förvaltare?

En förvaltare bestämmer om det som en annan person äger. Till skillnad från godmanskap behöver förvaltaren inte den hjälpbehövandes samtycke för att företräda honom eller henne. En person som får en förvaltare förlorar i princip sin rättshandlingsförmåga och kan inte ta ut pengar från sina bankkonton eller ingå avtal.

Vem kan få en förvaltare?

För att få en förvaltare måste följande villkor vara uppfyllda:

  • personen lider av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande
  • personen klarar inte av att ta hand om sig själv eller sin egendom
  • det anses inte tillräckligt med en god man som stöd
  • det kan till exempel handla om att en person på grund av psykisk störning inte kan hantera sin ekonomi och därför riskerar att bli vräkt från sin lägenhet

Ansöka om en förvaltare

Den hjälpbehövande själv, anhöriga eller överförmyndaren kan ansöka om en förvaltare. Det är sedan tingsrätten som utser förvaltaren.

Ansökan kan lämnas till överförmyndaren eller skickas till:
Tingsrätten
Box 712
251 07 Helsingborg

Förvaltarskapet påverkar i hög grad en persons rättigheter. Därför är tingsrätterna restriktiva med att tillsätta förvaltare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022