Gå till innehåll

God man till ensamkommande barn

Om ett barn kommer till Sverige utan föräldrar eller någon annan vuxen vårdnadshavare ska en god man utses så snart som möjligt.

Ett flyktingbarn kan också behöva en god man om föräldrarna inte klarar av att ta hand om barnet, till exempel på grund av sjukdom.

Hur blir jag god man åt ett ensamkommande flyktingbarn?

Ansökan görs av Migrationsverket och socialnämnden i den kommun där barnet bor. Överförmyndarnämnden kan också på egen hand ta upp frågan.

Barnet ska få möjlighet att godkänna den gode man som överförmyndaren utser. Det kan hända att barnet har speciella önskemål om att en viss person ska utses till god man, till exempel någon som tidigare varit god man för ett syskon. Barnet får önska, men det är till sist överförmyndarnämnden som beslutar att utse en god man.

Vad hjälper en god man ett ensamkommande flyktingbarn med?

Som god man ska du bland annat:

 • Ansöka om uppehållstillstånd för barnet.
 • Stödja barnet vid Migrationsverkets utredning.
 • Planera utbildning och skolgång för barnet och närvara vid utvecklingssamtal.
 • Vid behov ansöka om stöd enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för barnet. Detta kan du göra först efter att barnet fått permanent uppehållstillstånd. Dessförinnan är det socialförvaltningen som ansvarar för liknande stöd.
 • Besluta om barnets boende.
 • Representera barnet om det begår brott eller blir utsatt för brott.
 • Verka för att barnet ska återförenas med sin familj och att barnet håller kontakt med sina nära anhöriga.
 • Förvalta barnets eventuella egendom.
 • Ansöka om studiebidrag åt barnet.
 • Hjälpa barnet att teckna hyresavtal om barnet innan 18-årsdagen har ett behov av att hyra en lägenhet.

När avslutas uppdraget?

Ditt uppdrag som god man avslutas om:

 • Barnet fyllt 18 år (uppdraget upphör då automatiskt).
 • Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare kommer till Sverige och kan ta över vårdnaden.
 • Barnet lämnar Sverige.
 • Det utses en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet efter att barnet fått permanent uppehållstillstånd. Den gode mannen lämnar då över information om barnet och de särskilda behov som barnet kan ha.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022