Gå till innehåll

Inteckning, pantlåning & lån

En god man eller förvaltare kan bli tvungen att låna pengar för sin huvudmans räkning. Detta kan bli aktuellt vid köp av fastighet eller bostadsrätt. I samband med detta kan det även bli aktuellt med att söka nya inteckningar och pantsätta egendom. Då krävs alltid överförmyndarens samtycke.

Använd e-tjänsten Ansökan om tillstånd köp och försäljning

Ange hur stort beloppet för inteckning, pantsättning eller lånet är. Du ska skriva vad pengarna ska användas till, varför de måste lånas och varför den omyndige eller huvudmannens egendom måste användas. Bifoga taxeringsbevis för fastigheten eller tomträtten.

  • Uppgifter om vilka skulder som belastar fastigheten.
  • Om den omyndige eller huvudmannen är delägare i ett dödsbo ska en kopia av bouppteckningen som visar samtliga dödsbo-delägare bifogas ansökan.
  • Bouppteckningen ska vara registrerad hos skatteverket.
  • Kompletta handlingar, till exempel undertecknat köpekontrakt, lånehandlingar eller inteckningshandlingar från bank.
  • Den omyndiges (om han eller hon fyllt 16 år) eller huvudmannens yttrande om han eller hon förstår vad det handlar om. Om hon eller han inte förstår ska närmast anhöriga (make/maka/sambo/föräldrar/barn) lämna yttrande.

En ansökan måste innehålla alla de åtgärder du önskar genomföra. Annars måste du ansöka på nytt för varje ny åtgärd.

Ett tillstånd att köpa fastighet eller tomträtt innebär inte att du får tillåtelse att pantsätta eller belåna den. Tillståndet till köp eller försäljning är giltigt i sex månader.

Klippans kommun har en gemensam överförmyndare tillsammans med bland andra Perstorps kommun. Alla e-tjänster som kopplas till överförmyndare, god man och förvaltare finns på Perstorps kommuns hemsida.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022