Gå till innehåll

Överförmyndarnämnd

Varje kommun har en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Klippans kommun har vi en överförmyndarnämnd. Nämnden fungerar som en kommunal tillsynsmyndighet som ser till att gamla, sjuka, funktionsnedsatta, barn och andra utsatta grupper inte lider rättsförluster.

Överförmyndarnämnden arbetar med att rekrytera, välja och föreslå gode män, förvaltare, särskilt förordnade förmyndare och medförmyndare. Överförmyndarnämnden stödjer och utbildar dessa och kontrollerar att de sköter sina uppdrag.

Du ska vända dig till överförmyndarnämnden om du vill klaga på din gode man, förvaltare eller förmyndare.
Du når våra handläggare genom kundtjänst på nummer 0435-280 00.

Överförmyndare i samverkan
För att höja kvalitén och öka tillgängligheten i verksamheten har Klippans, Bjuvs, Perstorps, och Åstorps kommun en gemensam överförmyndarnämnd 4K. Nämndens säte finns i Perstorp.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022