Gå till innehåll

Ansökan om stöd och utredning

Om du behöver stöd för ditt missbruk eller annan problematik kan du göra en ansökan om hjälp från Klippans kommun.

Så här ansöker du

Du kan ansöka antingen muntligt eller skriftligt till kommunens mottagning för vuxna/myndighet. Du når mottagningen för vuxna/myndighet via kommunens kundtjänst på telefon 0435-280 00.

Vi ser gärna att du tar kontakt med oss inför en ansökan, då du genom att berätta om din situation får möjlighet till direkt rådgivning. Socialsekreteraren som du får prata med ställer en del frågor om din nuvarande situation, exempelvis hur din användning ser ut, hur länge det pågått och om du provat att uppnå drogfrihet eller nykterhet tidigare.

Socialsekreteraren sammanfattar informationen från telefonsamtalet och registrerar din ansökan, vilket innebär att du kommer bli sökbar i kommunala socialregistret. Strikt sekretess råder och din ansökan ska enligt lag hanteras skyndsamt. Ditt ärende kommer att fördelas till en utredande socialsekreterare som inom kort kommer kontakta dig för nybesök.

Samma dag som du ansöker om stöd hos oss så inleds en utredning. Utredningstiden beror på hur din situation ser ut, ditt behov och din medverkan till utredningen. Din socialsekreterare kommer inte att utreda mer än vad som behövs för att kunna bedöma hur ditt behov ser ut och vilket stöd du behöver. Du kan när som helst återta din ansökan då våra insatser baseras på frivillighet.

När utredningen har påbörjats kommer du att ha kontakt med en utredande socialsekreterare. Tillsammans har ni ett nybesök. Under nybesöket kommer du få mer ingående information om sekretess, utredningsplan och inhämtning av uppgifter. Därefter kommer du vid ett antal tillfällen träffa din socialsekreterare i utredningssamtal.

I vårt utredningsarbete använder vi oss av olika metoder och bedömningsverktyg.

När utredningen är klar så gör socialsekreteraren en individuell bedömning gällande din situation utifrån den information som framkommit. En utredning resulterar i att din ansökan antingen beviljas eller avslås.

Om din ansökan godkänns

Om din ansökan godkänns kommer du erbjudas en insats. Vilken typ av insats du erbjuds beror både på vad du ansökt om och hur ditt behov ser ut. Tillsammans med din socialsekreterare kommer du att göra en planering för vad insatsen ska resultera i, vilka mål du har och hur de ska uppfyllas.

Om din ansökan inte godkänns

Om din ansökan avslås kan det bland annat bero på att ditt behov inte gått att utreda för att du inte medverkat eller att du inte bedöms ha behov av det stöd du ansökt om. Ett avslagsbeslut är alltid överklagningsbart och du får information från din socialsekreterare om hur du ska gå till väga för att överklaga ett beslut som du är missnöjd med.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 oktober 2023