Gå till innehåll

Öppenvård

Öppenvården erbjuder stöd till dig vid exempelvis familjekonflikter, missbruksproblematik eller om du lever i en destruktiv relation.

Vårt uppdrag är att tillsammans med dig komma överens om vad som behöver förändras i ditt liv. Vårt arbete är förebyggande och vi erbjuder råd, stöd och behandling.

Servicesamtal

Öppenvården i Klippans kommun erbjuder alla barn, ungdomar och vuxna i kommunen upp till fem rådgivande/vägledande samtal, så kallade servicesamtal. Du kan få antingen enskilda samtal eller samtal tillsammans med din familj. Är du under 18 år kan du få råd och stöd tillsammans med förälder utan att behöva ansöka via socialtjänsten. Samtalen är rådgivande och vägledande, inte behandlande. Samtalen är kostnadsfria och registreras inte.

Du kan också få insatser från oss genom ett biståndsbeslut från din socialsekreterare. Ett biståndsbeslut kan du få om du ansöker om stöd hos socialtjänsten eller via en anmälan.

Alla på socialtjänsten har tystnadsplikt men vi har också anmälningsplikt. Anmälningsplikt innebär att vi är skyldiga att göra en anmälan om vi får kännedom om eller misstänker att ett barn/vuxen far illa.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 januari 2023