Gå till innehåll

Våld i nära relationer

Våld i nära relation betyder att en eller flera personer utnyttjar och utövar våld mot en närstående. Den som utövar våldet kan exempelvis vara en partner, förälder, anhörig, släkting, nära vän eller personliga assistent.

Ingen ska behöva leva som våldsutsatt. Du kan få stöd och hjälp av socialtjänsten för att förändra din situation om du är utsatt för våld men också om du utsätter eller riskerar att utsätta någon i din närhet. Barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxen är också offer för brott och kan vara/är i behov av stöd och hjälp.

Om du ser varningssignaler, upplever någon form av våld, hot eller kränkning eller på annat sätt känner dig utsatt så kan du alltid kontakta Klippans kommuns socialtjänst för råd, stöd och hjälp. Om du har oro för att någon annan än dig själv utsätts för våld eller ser varningssignaler hos dig själv eller utsätter andra för våld så kan du kontakta vuxenheten för råd, stöd och hjälp. Ring kundtjänst på telefonnummer 0435-28 000 och be om att få bli kopplad till mottagningen vuxen.

Ung och i en våldsam situation?

Om du är ung och befinner dig i en situation med våld i din partnerrelation kan du få stöd genom Klippans kommuns barnenhet. Ring kundtjänst på telefonnummer 0435-28 000 och be om att få bli kopplad till mottagningen barn.

Vid akuta situationer

Om du upplever en situation som akut ska du alltid ringa 112. Du kan även kontakta polisen på 114 14 och berätta om det du upplever eller är orolig för. I det fall nödsituationer uppstår på kvällar och helger kan du ringa polisen som sedan kontaktar socialjouren.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 september 2023