Gå till innehåll

Barn och unga som utsatts för eller bevittnar våld

Om du utsätts för våld i ditt hem eller lever med en anhörig som utsätter andra personer för våld finns det stöd och hjälp att få.

Ett första steg kan vara att prata med en vuxen du litar på, till exempel en lärare eller kuratorn i din skola. Det är deras jobb att se till att du får hjälp.

Du kan också kontakta socialtjänstens mottagningsteam för barn och unga. Du når dem genom att ringa kundtjänst på telefonnummer 0435-280 00.

Om situationen hemma blir hotfull och våldsam kan du också alltid larma 112 och begära hjälp av polisen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 september 2023