Gå till innehåll

För dig som är utsatt för våld

Många som lever med våld i nära relationer känner sig ensamma. Det kan vara svårt att våga ta steget att berätta om sin situation.

Du kan vända dig till socialtjänstens vuxenenhet för att få hjälp och stöd. Ring kundtjänst på telefonnummer 0435-280 00 och be om att få bli kopplad till mottagningen vuxen.

Kontakten kan se ut på olika sätt, från enskilda rådgivande samtal till en längre och regelbunden kontakt. Vi erbjuder upp till fem ”Servicesamtal” där du kan få råd kring din situation. Vill du ha en längre stödkontakt eller behandling genomförs en utredning så att stödet kan anpassas efter dina eller din familjs behov.

Om din situation är akut kan du behöva komma till ett skyddat boende.

Kvinnofridslinjen

Du kan ringa till kvinnofridslinjen som är en nationella stödtelefonen som ger stöd till dig som utsatts för våld och hot. Du når kvinnofridslinjen genom att ringa 020-50 50 50 eller besöka deras hemsida.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 september 2023