Gå till innehåll

Prostitution & människohandel

Personer som säljer sex kan befinnas sig i en mycket utsatt situation. De kan också vara utsatta för människohandel. Kommunens socialtjänst har ett ansvar att ge hjälp och stöd till utsatta personer.

Personer som är utsatta för människohandel kan utsättas och utnyttjas för exempelvis sexuella ändamål, inom tiggeri, för tvångsarbete och för att begå kriminella handlingar. Ofta har personen inte kontroll över sina egna pengar eller ID-handlingar och har inte möjlighet att fritt röra sig i samhället. Hot, våld och utpressning är vanligt förekommande och det är därför svårt att berätta för någon att man är utsatt.

Om du behöver prata med någon om din egna eller någon du misstänker utsätts för människohandel kan du kontakta socialtjänstens vuxenenhet via kundtjänst på telefonnummer 0435-280 00.

Prositution (sex mot ersättning) kan exempelvis vara att fysiskt ha sex med en annan person mot betalning. Betalningen kan vara pengar men det kan också vara för kläder, droger, någonstans att sova eller en smartphone. Sex mot ersättning kan också vara att visa sig i en webbkamera eller att utföra sexuella handlingar som onani. Det är inte förbjudet att sälja sex i Sverige. Men det är förbjudet att köpa sex.

Om du är i en situation där du har sex mot ersättning och vill förändra din situation eller bara ha någon att prata med kan du kontakta socialtjänsten i Klippans kommun. Du har rätt till stöd som passar dig och din situation. Kontakta oss via kommunens kundtjänst på telefonnummer 0435-280 00.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 september 2023