Gå till innehåll

Vad är våld i nära relation

Våld i nära relation kan se ut på många olika sätt och innebära många olika saker. Ofta är det också en kombination av olika typer av våld.

Våld i nära relationer kan ta sig uttryck på en mängd olika sätt - psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt och/eller ekonomiskt. Gemensamt för all typ av våld är att det handlar om en slags maktutövning. Någon använder sig av ett systematiskt bruk av olika former av våld och hot, för att kontrollera och utöva makt över en annan person.

Psykiskt våld kan handla om olika typer av verbala kränkningar, hot, isolering, utpressning och kontroll. Detta leder till psykologisk nedbrytning av personen som är utsatt. Det psykologiska våldet kan även innebära att hot riktas mot barn, husdjur eller andra närstående till den som utsätts.

Fysiskt våld kan handla om allt ifrån knuffar, sparkar och slag till strypgrepp, fasthållning eller att bli attackerad med något tillhygge.

Passivt fysiskt våld kan innebära att utsätta någon för olika typer av våldshandlingar som ger fysiska konsekvenser. Det kan till exempel röra sig om att neka någon sömn eller att utsätta någon för en långvarig psykisk stress som ger fysiska biverkningar.

Våldet kan även i vissa fall vara specifikt kopplat till någons utsatta situation i övrigt, till exempel genom att en undanhålla medicin eller hjälpmedel från en person som har någon form av funktionsnedsättning eller sjukdom.

Sexuellt våld innebär att tvinga någon att delta i, utföra eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan till exempel handla om sexuella trakasserier, att tvingas se på porrfilm, ofrivillig beröring eller våldtäkt.

Sexuellt våld i en nära relation handlar många gånger om att den som utsätts upplever att hen behöver vara sexuellt tillgänglig för att därigenom undvika att bli utsatt för andra typer av våld.

Ekonomiskt och materiellt våld kan ta sig uttryck till exempel genom undanhållande av ekonomiska tillgångar eller att göra sin partner ekonomiskt beroende, att förstöra hens privata ägodelar eller hota att slå sönder möbler och inredning.

Latent våld innebär att den utsatta personer har en rädsla för att bli utsatt för våld.

Försummelse handlar om att undanhålla mat, dryck eller medicin vid sjukdom.

Social utsatthet innebär att personen som är utsatt kontrolleras och isoleras, blir hindrad från att träffa släkt och vänner och inte får delta i sociala aktiviteter.

Digitalt våld har blivit allt vanligare i takt med det ökande användandet av digitala kanaler som exempelvis webb, sociala medier och mobiltelefoner. Det kan exempelvis bestå i att utövaren skickar hotfulla mejl och sms, sprider rykten via sociala medier, kapar en persons Facebook- eller Instagramkonto eller laddar ner positioneringstjänst till mobilen och kontrollerar var en person befinner sig.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 september 2023