Gå till innehåll

Välj att sluta! För dig som riskerar att skada den du älskar

Om du går över gränsen, har svårt att kontrollera din ilska och beter dig illa mot din partner kan du få stöd och hjälp att sluta från socialtjänsten.

Att utsätta någon för våld kan vara svårt att berätta om. Ofta bär personen på skam och skuld och en rädsla att bli illa bemött. På socialtjänstens vuxenenhet erbjuder vi råd och stöd samt stödsamtal till dig som vill förstå och förändra ett våldsamt beteende. Ring kundtjänst på telefonnummer 0435-280 00 och be om att få bli kopplad till mottagningen vuxen.

Kontakten kan se ut på olika sätt, från enskilda rådgivande samtal till en längre och regelbunden kontakt. Vi erbjuder upp till fem Servicesamtal där du kan få råd kring din situation. Vill du ha en längre stödkontakt eller behandling genomförs en utredning så att stödet kan anpassas efter dina eller din familjs behov.

Du kan också ringa telefonlinjen ”VÄLJ ATT SLUTA" – för dig som riskerar att skada den du älskar”. Du kan ringa anonymt på 020 – 555 666.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 september 2023