Gå till innehåll

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas vid "kommunens riksdag".

Kommunfullmäktige fattar beslut i övergripande och principiella frågor som exempelvis:

  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • kommunens budget
  • kommunalskatt
  • taxor och avgifter

De beslutar även om de kommunala nämndernas organisation och väljer ledamöter och ersättare i dessa.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och det är öppet för allmänheten att närvara. Vi sänder även webb-tv från sammanträdena.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 juli 2023