Bostadsanpassning

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

För närvarande har vi tekniska problem med kontaktformuläret nedan. Använd gärna någon av våra andra kontaktvägar för att komma i kontakt med kundtjänst.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst


Fyll i ditt namn

Fyll i din e-post

Vad är bostadsanpassningsbidrag?
Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till exempel att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

Villkor för bidrag
Det finns många villkor som ska vara uppfyllda för att få bostadsanpassningsbidrag. Ett är att det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna som bidrag söks för. Kopplingen ska vara så stark att åtgärderna kan bedömas som nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. Bidrag lämnas endast för anpassningar i din permanentbostad, det vill säga den bostad som är avsedd för ditt stadigvarande boende.

Ansök om bidrag hos kommunen
Du som har en funktionsnedsättning ska vända dig till din kommun om du vill ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget omfattar i princip alla typer av funktionsnedsättningar, till exempel rörelsehinder, nedsatt syn, utvecklingsstörning. Nedsättningen ska vara bestående. För att få bidraget måste en arbetsterapeut, en läkare eller någon annan sakkunnig intyga att anpassningen är nödvändig. Normalt ansöker man om bostadsanpassningsbidrag innan någon åtgärd har utförts.

Detta behövs för att göra en ansökan

  • Ifylld och underskriven ansökningsblankett
  • Uppgift om vilka anpassningar du söker bidrag för
  • Intyg från arbetsterapeut, fysioterapeut eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga
  • Offert eller specificerad faktura
  • För anpassningar i hyres- eller bostadsrätt krävs en överenskommelse mellan sökanden och fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen att åtgärden får utföras.
  • Kontakta arbetsterapeuten eller fysioterapeuten i ditt hemvårdsområde om du behöver hjälp med att fylla i ansökan

Blanketter finns hos kommunens arbetsterapeuter och hos handläggaren samt Klippans kommuns kundtjänst.

Läs mer om bostadsanpassningsbidrag på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.