Anhörigstöd

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

 

Biståndshandläggare:
0435-280 00

Anhörigrådgivare/ Uppsökande verksamhet
Camilla Carlsson: 0435-288 89

Demenssjuksköterska
Annette Thoresson: 0435-280 35

Fallförebyggnade Fixartjänst
Mikael Pålsson: 0435-282 96

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

För närvarande har vi tekniska problem med kontaktformuläret nedan. Använd gärna någon av våra andra kontaktvägar för att komma i kontakt med kundtjänst.

 

Biståndshandläggare:
Måndag-fredag 08.30 - 09.30

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst


Fyll i ditt namn

Fyll i din e-post

Anhörigstöd är tillgängligt för alla i Klippans kommun, och vänder sig till dig som vårdar/har stor omsorg om någon som på grund av ålder, sjukdom, beroende, funktionshinder eller annat hinder inte klarar sin vardag.

De här stödinsatserna kan vi erbjuda
Behovet av stöd kan se olika ut. Det är viktigt att hjälpen anpassas efter dina behov. Du kan behöva råd och information eller behöva vara för dig själv och vila utan ansvar.

Anhörigrådgivare/uppsökande verksamhet
Anhörigrådgivare/uppsökande finns för anhöriga som stödjer/ vårdar en närstående som är äldre, har psykisk/ fysisk funktionsnedsättning eller är långvarigt sjuk. Anhörigrådgivare har en samordnande roll i arbetet med att informera och skapa trygghet i det egna hemmet för våra kommuninvånare från 65 år och uppåt. Broschyr Anhörigstöd.PDF (pdf, 531.7 kB)
Uppsökande verksamhet
Syftet med den uppsökande verksamheten är att ge kännedom om en ökad trygghet i sitt hem.
Målgruppen för uppsökande verksamhet är 65 år och uppåt.

 • Samordningsansvar gällande informationsträffar, studiecirklar till interna och externa aktörer.
 • Informationsblad till den enskilde individen.
 • Ge kännedom för en ökad trygghet i sitt hem. Hembesök kan utföras vid individuellt behov.
 • Ge ökad kunskap och underlag för framtida planering av äldreomsorgen.

Avlösning i hemmet

Dagverksamhet

Demenssjuksköterska

 • Föreläsningar och individuella samtal med demenssjuksköterskan
 • Demenssjuksköterskan gör hembesök, ger råd, stöd och information
 • Läs mer om vad vi kan erbjuda vid Demens här

Fallförebyggande fixartjänst

 • Vi stödjer dig att förebygga fallolyckor i ditt hem. Du kanske behöver hjälp med att byta gardiner, glödlampor, säkringar med mera. Tjänsten är fr.o.m. 2021 kostnadsfri.
  Läs mer om fixartjänsten här.

Stöd till anhöriga som har barn med funktionsnedsättning

Stöd till barn och unga som har föräldrar eller syskon med missbruk, psykisk ohälsa eller funktionshinder

 • Familjepedagoger har individuella samtal med barn
 • Familjepedagoger har stödsamtal med föräldrar till funktionshindrade barn eller stödjer de föräldrar som har själva en funktionshinder med utgångspunkt från barnet
 • Föräldrautbildning enligt Active Parenting erbjuds enskilt eller i grupp i mån av efterfrågan

Stöd till anhöriga som vårdar äldre/personer med demenssjukdom

 • Det finns olika former av insatser för att avlasta anhöriga, dels insatser i hemmet men också insatser utanför hemmet i form av exempelvis avlösning i hemmet, dagverksamhet för personer med demenssjukdom eller en tids avlastning på den kommunala kortvården.
 • Bedömningen av vilken form av avlastning som ska ges är individuell och utgår från en bedömning om skälig levnadsnivå enligt Socialtjänstlagen.
 • För mer information och ansökan kontakta våra biståndshandläggare
  Nås vid kundtjänst 0435-28 000
  Telefontid: Måndag - fredag klockan 08.30 - 09.30

Stödinsatser