Boende

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Klippans kommun vill ge dig möjlighet att bo i det egna hemmet så länge det är möjligt. I kommunen finns det tillgång till olika sorters särskilda boende för dig som är i behov av lite extra hjälp. Kontakta biståndshandläggarna för mer information.

Korttidsboende och växelomsorg
På korttidsboendet får du vård och omsorg dygnet runt under en begränsad tid. Det kan till exempel vara i samband med rehabilitering eller i väntan på annat boende.

Vård och omsorgsboende 
Vi har olika boende tillgängliga för äldre. Du kan ansöka om boende när du inte längre har möjlighet att bo kvar i ditt egna hem eller har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov.