Patientförsäkring

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård i t.ex. vård- och omsorgsboende, vid elevhälsa, hemsjukvård eller vid alkoholmottagningar.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicintekniska produkter, brister som lett till smittspridning, olycksfall som inträffar i samband med utförd eller utebliven hälso- och sjukvård eller oriktig hantering av läkemedel.

Skadeanmälan
Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen måste du göra en skriftlig skadeanmälan. I denna skadeanmälan är det viktigt att du uppger följande:

- Vilken skada du drabbats av
- Orsaken till skadan
- Av vilken anledning du anser att den aktuella vårdenheten är ansvarig för skadan
- För vad du kräver ersättning samt vilket belopp du vill ha i ersättning

Skadeanmälan patientskadaPDF (pdf, 69.2 kB)
Ovan blankett (Skadeanmälan patientskada) måste skrivas ut och fyllas i för hand och sedan skickas in.

Din skadeanmälan ska skickas till:
Försäkringsbolag: Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö
Försäkringsnummer: 140101-DP27-1
Telefon: 040-611 22 00
E-post: skador@ksfab.se