Patientnämnden

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Patientnämnden är till för dig som har frågor, synpunkter eller klagomål när det gäller:

  • Hälso- och sjukvården (inklusive habilitering, rehabilitering, hjälpmedel och tolktjänst för döva m.fl.)
  • Den allmänna omvårdnaden enligt socialtjänstlagen som ges i samband med hälso- och sjukvård
  • Vården inom kommunerna enligt avtal
  • Folktandvården

Är du inte nöjd med vården, bemötandet eller omhändertagandet du fått, tala med personalen eller enhetschefen där du behandlas/vårdas. Tycker du att det känns svårt att diskutera direkt med personalen, vänd dig till patientnämnden.

Patientnämnden ska enligt lagen:

  • Hjälpa patienter/vårdtagare att få den information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården
  • Främja kontakterna mellan patienter/vårdtagare och personal
  • Hjälpa patienter/vårdtagare att vända sig till rätt myndighet
  • Rapportera iakttagelser och avvikelser, som är av betydelse för patienten/vårdtagaren, till vårdgivare och vårdenheter.

Nämndens uppgift är rådgivande och den har inga disciplinära befogenheter. Politiker och tjänstemän i patientnämnden har tystnadsplikt. När du vänder dig till patientnämnden får du kontakt med någon av tjänstemännen på nämndens kansli i Kristianstad eller Lund.

Kontaktuppgifter till Patientnämnden

Telefon: 0770-11 00 10
E-post: patientnamnden.kansli@skane.se
Webbplats: www.skane.se/patientnamndenlänk till annan webbplats