SVU Samverkan vid utskrivning

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Vårdplanering i Mina Planer - SVU

Samverkan vid utskrivning (SVU) och Samordnad Individuell Plan (SIP).                        

En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 1 januari 2018. Lagen ska ge trygg och effektiv utskrivning från sjukhus. Syfte är att skapa en sammanhållen vårdkedja för brukare som har insatser från både Region Skåne och kommun.

Ta del av tidigare överenskommelse nedan:

Vid samverkan vid utskrivning (SVU) överförs det medicinska ansvaret, efter samtycke eller menprövning, från en vårdgivare till en annan och den samordnade vårdplaneringen blir härmed ett av de viktigaste stegen i vårdkedjan för brukaren i den gemensamma vård- och rehabiliteringsprocessen.

En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården och när samordning av insatser kring en enskild individ behövs.

SVU organisationsträd i Klippans kommun.

Huvudkontaktpersoner
Caroline Rehnström, biståndshandläggare ÄO
Lisa Skoglund, socialsekreterare

Överenskommelser mellan Skånes kommuner och Region Skånelänk till annan webbplats