Ansöka om insatser

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.


Biståndshandläggare:
Måndag-fredag 08.30 - 11.30

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Hur ansöker man om stöd?
Ansökan sker hos enheten för biståndshandläggning. Ansökan kan göras skriftligen eller muntligen. Den enskilde avgör vad han eller hon vill ansöka om. Det är sedan det individuella behovet som styr och som utreds av biståndshandläggare.

Målet med bistånd enligt Socialtjänstlagen är att du ska kunna bo kvar i din hemmiljö och leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. I praktiken innebär det att stödet utformas på ett sådant sätt att din egen förmåga att klara dig själv tas tillvara och stärks. Det är bara du själv som kan söka om bistånd till dig själv. Om till exempel en närstående ringer in och vill ansöka om vårdboende till dig betraktas det som en anmälan. Då måste en biståndshandläggare kontakta dig för att höra om det verkligen är en ansökan.

Hur lång tid tar det innan beslut?
Handläggningstiden är olika beroende på ärendets art och kan ta allt från några dagar till veckor, ambitionen är att du ska få ditt beslut så fort som möjligt. Detta efter att alla från handläggaren begärda handlingar inkommit. För att handläggaren ska kunna fatta ett så välgrundat beslut som möjligt kan denna komma att begära in olika handlingar så som läkarintyg, bedömning gällande den allmändagliga livsföringen (ADL-bedömning) med mera. En del av dessa intyg kan medföra en kostnad för den enskilde så som exempelvis ADL-bedömning.

När sätts hjälpen igång?
När du fått ett beslut om stöd blir du kontaktad av de som ska verkställa beslutet. Tillsammans kommer ni överens om när stödet ska påbörjas.

Överklaga ett beslut
Om du får din ansökan avslagen kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Malmölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inom tre veckor. Överklagan lämnas skriftligt till din biståndshandläggare, som även kan ge dig mer information om tillvägagångssättet. Du kan få hjälp med att skriva ner överklagan om du inte klarar det själv.