Hemtjänst kontaktuppgifter för brukare

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.


Bistånds-, LSS- och färdtjänsthandläggare:
Måndag-fredag 08.30-09.30

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
För er som är beviljade insatser och bor i ordinärt boende så finns vi tillgängliga för dig på olika telefonnummer beroende på tid på dygnet.

Dagtid 7.00-15.00

Handlar ditt ärende om att förändra dag eller tid för insats: 0435-28509

Varje dag får du kontakt med en person på detta telefonnummer. Ovanstående telefonnummer är detta vi önskar att alla i så stor utsträckning som möjligt använder sig av. Oavsett vilket område du tillhör så är det ovanstående nummer som kontaktas dagtid

Övriga ärende dagtid hänvisas till kundtjänst: 0435-28000

Kvällstid 15.00-22.00

Ring till det område som du tillhör. Du kommer att få tala in ett meddelande på en telefonsvarare till personal på ditt område. Du kan förvänta dig en återkoppling senast dagen efter.

Hemtjänst City: 0435-28298

Hemtjänst Öst: 0435-28863

Hemtjänst Ljungbyhed: 0435-440980

Natt 22.00-07.00

Behöver du få kontakt med personal på natten så uppmanar vi dig att som första åtgärd att använda ditt trygghetslarm.

Om du inte har ett trygghetslarm och ärendet inte kan vänta tills morgonen efter finns det en möjlighet att nå korttidsenhetens personal som hänvisar ärendet till berörd enhet till nästkommande dag. Personal kan vara upptagen med arbetsuppgifter och kan ibland därför inte svara om du ringer så då får du ringa igen.

0435-28892

Är ditt ärende akut hänvisar vi dig till att ringa 112

Med vänlig hälsning

Hemtjänsten

Relaterade länkar