Trygghetslarm

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Larmansvarig
Gunnel Jansson
Telefon: 0435-283 02

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.


Bistånds., LSS- och färdtjänsthandläggare:
Måndag-fredag 08.30 - 09.30

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Trygghetslarmet finns till för att du ska känna trygghet och säkerhet i ditt eget hem, dygnet runt. Genom en tryckning på larmklockan kommer man i kontakt med trygghetscentralen i Örebro. Trygghetscentralen kontaktar sedan hemtjänstpersonalen som kommer och gör ett hembesök hos dig.

För att få kontakt med kommunens sjuksköterska måste du ha hälso- och sjukvårdsinsatser i ditt hem. Har du inte hälso- och sjukvårdsinsatser kommer hemtjänstpersonalen att hjälpa dig kontakta vårdcentralen, sjukhuset, sjukvårdsupplysningen eller tillkallar ambulans.

Efter bedömning av biståndshandläggare kan du få ett trygghetslarm installerat i ditt hem. Är du över 75 år behövs ingen biståndsbedömning.

Klippans kommun har ett system med nyckelfria lås för alla personer som har hemtjänst eller trygghetslarm. Detta för att säkerställa kvaliteten vad gäller nyckelhantering och öka din säkerhet. Läs mer här.