Äldreombud

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

 

Äldreombud 
Britt Ahnfelt: 0435-283 08

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

 

Kontakt äldreombud:
Vardagar kl.08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Äldreombudet ger råd, stöd och vägledning till invånare i Klippan som är 65 år och äldre samt till deras närstående och anhöriga. Till äldreombudet ska man vända sig om man upplever det som svårt at hitta rätt i kontakten med Klippans kommun och/eller andra myndigheter.

Äldreombudet har en fristående och självständig roll i förhållande till Socialförvaltningen och är ett komplement till övriga möjligheter som erbjuds äldre samt deras anhöriga i form av anhörigsamordnare och demenssjuksköterska.

Äldreombudet:

  • ger råd, stöd och vägledning i olika slags frågor som berör de äldres hela livssituation
  • hänvisar till rätt myndighet eller verksamhet
  • förmedlar kontakt till ansvarig i berörd verksamhet
  • vid behov hjälper äldre eller deras anhöriga att framföra synpunkter, kritik eller klagomål till berörd verksamhet inom kommunen eller till annan verksamhet
  • är örat utåt mot de äldres behov samt rapportera detta tillbaka till Kommunstyrelsen
  • minst en gång per år till Kommunstyrelsen rapportera inkomna ärenden, iakttagelser och vidtagna åtgärder

Äldreombudets funktion är rådgivande och stödjande. Uppgifter om enskilda hos äldreombudet behandlas konfidentiellt och äldreombudet får inte föra uppgifter vidare såvida inte den enskilde själv önskar det. Äldreombudet agerar inte som ombud och företräder inte enskilda i rättsprocesser.