Frivilligverksamhet

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
I Klippans kommun finns en frivilligverksamhet för äldre som bedrivs enskilt eller i grupp. De frivilliga insatserna ersätter inte befintlig verksamhet i kommunen utan ses som ett komplement.

Genom samverkan kan vi skapa förutsättningar för en ökad gemenskap, trivsel och vänskap mellan människor. Vi hoppas även kunna ge förutsättningar till att bryta isolering och ensamhet hos äldre i Klippans kommun.

Har du lite tid över ibland och känner att detta nog skulle vara något för just dig? Du behöver inte tillhör någon förening eller organisation. Du avgör själv som frivillig i vilken omfattning du kan tänka dig att hjälpa till.

Frivilligsamordnaren ger dig mer information om vad det innebär att vara frivillig och du kan berätta vad det är du vill engagera dig i. Som frivillig bestämmer du själv.

Vad kan man göra som frivillighjälpare?

Som frivillig kan man hjälpa till med att till exempel koka kaffe på våra mötesplatser i kommunen, duka, ställa i ordning och samtala med besökarna.

Som frivillig kan man även hjälpa till med ledsagning till frissan, fotvård och läkarbesök. Det kostar inget att anlita frivillig ledsagning.

Att arbeta ideellt tillsammans med andra människor ger glädje till både mottagare och givare. Man får nya vänner. Engagemanget hos den frivillige ger guldkant i vardagen för den enskilde.

Vi värdesätter högt allt frivilligt arbete. Det har stor betydelse för den enskilda människan.