A-Ö innehållsförteckning

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst


Fyll i ditt namn

Fyll i din e-post

Innehållsförteckning Omsorg & Stöd

Klicka på nedanstående länk så kommer du direkt till sidan.

Adoptionlänk till annan webbplats

Akut hjälp och journummerlänk till annan webbplats

Akut hjälp barn och unga

Akuta psykiska problem

Alkohol - serveringstillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anhörigstödlänk till annan webbplats

Ansökan/anmälanlänk till annan webbplats

Ansöka om insatser

Arbeta i vårdenlänk till annan webbplats

Avgifter äldreomsorgen och funktionshinderomsorgenlänk till annan webbplats

Avlösning i hemmet

Barn som far illalänk till annan webbplats

Barn, unga och familjlänk till annan webbplats

Boendelänk till annan webbplats

Boende för vuxna enligt LSSlänk till annan webbplats

Boende som insats

Bostadsanpassninglänk till annan webbplats

Bouppteckning eller dödsboanmälanlänk till annan webbplats

Broschyrerlänk till annan webbplats

Brukarundersökning 2021

Budget- och skuldrådgivninglänk till annan webbplats

Daglig verksamhetlänk till annan webbplats

Demenslänk till annan webbplats

Demensboendelänk till annan webbplats

Dödsfall och begravning

E-tjänster

Enkät till besökare på socialtjänstenlänk till annan webbplats

Faderskaplänk till annan webbplats

Fallförebyggande fixartjänst

Familjehemlänk till annan webbplats

Familjens huslänk till annan webbplats

Familjepunktenlänk till annan webbplats

Familjerådgivninglänk till annan webbplats

Familjerättlänk till annan webbplats

Familjeteametlänk till annan webbplats

Folkhälsanlänk till annan webbplats

Funktionshinderrådet

Funktionsnedsättninglänk till annan webbplats

Färdtjänstlänk till annan webbplats

Förenklad biståndsbedömning serviceinsatser

Försörjningsstöd

God man, förvaltare, förmyndarelänk till annan webbplats

Hemsjukvård

Hemtjänst

Hemtjänst privata utförare

Hemtjänst kontaktuppgifter för brukare

Hjälp i hemmetlänk till annan webbplats

Hjälpmedel

Hälso- och sjukvårdlänk till annan webbplats

Insatser LSSlänk till annan webbplats

Journummer

Koll på soclänk till annan webbplats

Kommunal hyreskompensationlänk till annan webbplats

Kontaktfamilj

Kontaktperson

Korttidsboende och växelomsorglänk till annan webbplats

Korttidsvistelse barn & unga LSSlänk till annan webbplats

Kundval

Kvalitetsarbete och riktlinjerlänk till annan webbplats

LOV utförare

Matdistribution

Matsedlarlänk till annan webbplats

Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS

Missbruk och beroendelänk till annan webbplats

Ny i Sverigelänk till annan webbplats

Nyckelfri hemtjänst

Orosanmälan barn och unga

Orosanmälan barn och unga e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Patientförsäkring

Patientnämnden

Pensionärsrådet

Personlig assistanslänk till annan webbplats

Personligt ombud

Privata boendelänk till annan webbplats

Psykisk funktionsnedsättninglänk till annan webbplats

Psykisk hälsalänk till annan webbplats

Rehabilitering och habilitering

Riktlinjer hälso- och sjukvård

Riktlinjer myndighetsutövning

Riktlinjer verkställighet

Riktlinje Lex Sahra, Lex Maria, synpunkter och klagomål

Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete

Samarbetssamtal

Serveringstillstånd för alkohollänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skilsmässalänk till annan webbplats

Skilsmässa - SES - digital hjälp för skilsmässofamiljerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialt och ekonomiskt stöd till vuxenlänk till annan webbplats

Stöd enligt LSSlänk till annan webbplats

Stöd i vardagslivetlänk till annan webbplats

Stöd till barn, unga och familjlänk till annan webbplats

SVU Samverkan vid utskrivning

Tandvård

Telefonnummer under uppdatering

Tillgänglighet

Trygghetslarmlänk till annan webbplats

Träffpunkten

Uppsökande verksamhet

Valfrihet hemtjänst

Vill du göra en insats – kontaktperson/kontaktfamiljlänk till annan webbplats

Våld i nära relationerlänk till annan webbplats

Vård- och omsorgsboendelänk till annan webbplats

Vårdhundlänk till annan webbplats

Vårdnad, boende, umgängelänk till annan webbplats

Äldreombudlänk till annan webbplats

Äldreomsorg och seniorlänk till annan webbplats

Öppenvårdlänk till annan webbplats

Överklaga beslutlänk till annan webbplats

Saknar du någon rubrik? maila ann.lundkvist@klippan.se och berätta vilken rubrik du saknar.