Ansökan/Anmälan

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Om du som förälder, barn eller ungdom vill ansöka om hjälp kan du ringa till kommunens kundtjänst och be att få prata med någon på enheten för barn, unga och familj. Du kan även skicka din ansökan/anmälan med post eller lämna in den till Kundtjänst. När du får kännedom om, misstanke eller oro för att någon far illa, kan du anmäla detta till socialtjänsten. Även då kan du kontakta enheten för barn, unga och familj, skicka din anmälan per post eller lämna in den i Kundtjänst. Du hittar mer information om orosanmälan för barn här.

Om du känner dig osäker på om du vill ansöka om stöd eller är osäker på om din oro är skäl att anmäla till socialtjänsten kan du ringa till enheten för barn, unga och familj för att rådfråga. För att undvika missförstånd är det bra om du kan vara tydlig med om du frågar om råd eller om du vill ansöka/anmäla.

Utredning
En utredning inleds när:

  • En ansökan inkommer (ungdomen/barnet eller dess föräldrar ber själv om hjälp). En utredning inleds alltid enligt Socialtjänstlagen.
  • En anmälan inkommer (någon annan känner oro). En förhandsbedömning görs, där vi talar med ungdomen/barnet och dess föräldrar. Om utredare eller föräldrar känner en oro för barnet under förhandsbedömningen, inleds en utredning enligt Socialtjänstlagen. En förhandsbedömning ska enligt lag göras inom tio arbetsdagar från det att anmälan inkommit.

Gör din anmälan någon skillnad? Vad händer efter anmälan?
Socialtjänstens sekretess gör att du inte får veta hur det går i ärendet du anmält, och det kan kännas frustrerande. Men du ska veta att varje anmälan som inkommer till socialtjänsten tas omhand och bedöms ordentligt av kompetent personal.