Att vara familjehem

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Enhetschef
Marie Brynbo

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Hur ser ett familjehem ut?
Ett familjehem är en helt vanlig familj. Om man är gift, sammanboende eller ensamstående är inte avgörande.

Vad som däremot är mycket viktigt, är att de vuxna har en personlig trygghet och mognad samt att familjesituationen är stabil. Familjen måste ha tid, ork och utrymme för ytterligare en familjemedlem och ha förståelse och kunskap om utsatta barns situation.
 
Det är värdefullt om man har erfarenheter av barn och kunskap om barns utveckling — genom egna barn eller arbete med andras barn. Detta ökar familjens möjligheter att ge barn som farit illa en god omvårdnad och fostran samt att tillgodose dessa barns utvecklingsbehov och hantera ev. störningar och förseningar i deras utveckling.

Ett uppdrag som kräver god samarbetsförmåga
Som familjehemsföräldrar ingår man i ett "team" kring ett placerat barn och har ofta många samarbetspartners; barnets föräldrar och släktingar, handläggare på socialtjänsten, lärare och annan personal inom skola och barnomsorg samt ibland personal inom barnpsykiatrin.
 
En mycket viktig uppgift för ett familjehem är att stödja barnets relationer till sin biologiska familj. För barnet är det oerhört viktigt att kontakten med ursprungsfamiljen kan upprätthållas, genom besök och på annat sätt. Ibland kan denna kontakt vara helt avgörande för om en placering skall "lyckas" eller ej.

Stöd och utbildning
Som familjehem anlitas man på uppdrag av kommunens socialtjänst. En handläggare är ansvarig för placeringen i familjehemmet och har till uppgift att se till att familjehemmet får det stöd och handledning och fortbildning som krävs för att de skall kunna fullgöra sitt åtagande.

Ersättning
Som familjehem får du ekonomisk ersättning. Den består av omkostnadsdel (avsedd att täcka familjens utgifter för barnet såsom mat, boende, kläder,
fickpengar, fritidsaktiviteter etc) och en arvodesdel (avseende ersättning för det arbete som utförs och ska beskattas). Klippans kommun följer Svenska kommunförbundets rek. gällande dessa ersättningar. Nivån på de olika delarna bestäms i det enskilda fallet utifrån ålder och behov.

Hur blir man familjehem?
Socialsekreterarna som arbetar med familjehemsvård har till uppgift att utreda och rekrytera familjehem.
 
Då det är viktigt att "matcha" ihop barnet/ungdomens behov med ett tilltänkt familjehem är det av stor vikt att ha ett "brett" utbud av familjehem att kunna välja bland när det sedan blir aktuellt med placering av barn/ungdomar.
 
När Du anmält ditt intresse av att bli familjehem påbörjas en sk. Familjehemsutredning. Den kan genomföras på lite olika sätt men omfattar hembesök, samtal och kontroll i polisens misstanke och belastningsregister, kronofogden och i socialregistret. Detta sammanfattas sedan i en skriftlig utredning.

Är du intresserad av att bli familjehem? Välkommen att anmäla ditt intresse via vår e-tjänst. Du kan också kontakta kundtjänst.