Hur är det att ha sitt barn placerat i familjehem?

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Enhetschef
Marie Brynbo

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Ekonomi
Som förälder är man alltid underhållsskyldig för sitt barn. Detta regleras i föräldrabalken 7 kap 1 §. Även när ett barn är familjehemsplacerat är man skyldig till att bidra till barnets försörjning. I ett sådant läge har socialförvaltningen rätt att begära att du som förälder bidrar till kostnaderna enligt Socialtjänstlagen 8 kap 1 §.

Socialförvaltningen använder samma beräkningsmodell som försäkringskassan gör för att beräkna underhållstöd. Du kan hitta information kring detta på försäkringskassans hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Socialtjänsten kommer efter beräkning skicka ut underlag för vad just du ska betala och bifogar även inbetalningskort till dig.
 
Om du som förälder har uppburit underhållstöd för ditt barn har socialtjänsten skyldighet att anmäla till försäkringskassan att barnet ej längre vistas hos dig.
 
Barnbidraget ska enligt försäkringskassan alltid följa barnet och därmed kommer barnbidraget att flyttas över till familjehemmet.
 
Under tiden ditt barn är placerat kommer alla kostnader kring barnet att betalas utav familjehemmet. Detta gäller till exempel det vardagliga, kläder, resor, fickpengar, fritidsaktiviteter och så vidare. Dock är du som förälder skyldig att sörja för att barnet får vad det behöver när de är hemma på vistelse hos dig.
 
Alla kontakter med försäkringskassan sköter familjehemssekreterarna. 

Adressändring
När ett barn flyttar till ett familjehem är det viktigt att snarast göra en adressändring för barnet. Det kan bli problem med skolgång om barnet inte är skrivet i rätt kommun. Likaså gäller inte en del försäkring för barnet om de inte är rätt mantalsskrivna.

Umgänge
Umgänget mellan placerade barn och föräldrar kan se mycket olika ut beroende på anledningen till placering. 
 Det finns en del föräldrar som får träffa sina barn tillsammans med familjepedagoger, andra barn är hemma i familjen allt från någon timme till hela helger. Umgänget regleras i en uppgjord umgängesplan där barnets behov i första hand tas i beaktan.

Oftast bor barnet under en tid, 2-4 veckor i familjehemmet innan umgänge kan ske, detta för att barnet ska "bo in sig" i den nya familjen. Umgänge planeras sedan individuellt.

Övervägande/omprövning
Socialtjänsten har ansvar över hur ditt barn har det i familjehemmet. Familjehemssekreterarna har tät kontakt med familjehemmet i början av placeringen. Detta kan ske både per telefon men även med hembesök där även enskilda samtal med barnet förs.
 
Vården ska enligt Socialtjänstlagens 6 kap 6 § övervägas och tas upp i Sociala utskottet var sjätte månad. Detta sköter familjehemssekreterarna och föräldern får ett beslut därefter att vården fortsätter.

Förutsättningar för att en placering ska fungera:

  • Att "matchningen" mellan barn/ungdom och familjehemmet varit bra.
  • Att försöka hitta rätt familjehem, utifrån den kännedom som finns om barnet, intresse samt behov.
  • Att barn och vårdnadshavare haft möjlighet att vara med i planeringen av placeringen.
  • Att både barnet och vårdnadshavare är införstådd med anledningen till placeringen samt att Ni är beredda att försöka förändra situationen.
  • Att barnet är väl förbered på flytten, att det funnits möjlighet till besök i det tilltänkta familjehemmet.
  • Att ni som vårdnadshavarna ställer er positiva till familjehemmet.
  • Att det finns ett gott samarbete mellan alla parter, Socialförvaltning, barnet, vårdnadshavarna samt familjehemmet.
  • Att det finns kontinuerlig kontakt mellan alla parter. Viktigt att barnet och vårdnadshavarna tar upp saker som inte känns rätt. Då finns möjligheter att förändra och göra barnets situation bättre, annars händer inget.