Hur är det att vara placerad i familjehemmet?

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Enhetschef
Marie Brynbo

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Hur ser ett familjehem ut?
Ett familjehem är en helt vanlig familj. Det kan vara en ensamstående man/kvinna eller en stor familj, ibland med  andra placerade barn/ungdomar.
 Vad som är mycket viktigt, är att de vuxna har en personlig trygghet och mognad samt att familjesituationen är stabil. Familjen måste ha tid, ork och utrymme för ytterligare en familjemedlem.
 
Alla familjehem har erfarenheter av barn och kunskap om barns utveckling — genom egna barn eller arbete med andras barn.
 
Hur är det att bo i en annan familj?
När man bor i ett familjehem så blir man en i familjen. Du följer de regler och normer som familjen har till både de barn som är placerade i familjen och deras egna barn.
 
Du går i ortens skola, ibland har man anpassad skolgång med inslag av praktik, detta bestäms tillsammans med dig, din skola, socialsekreterare och vårdnadshavaren.
 
På fritiden är det viktigt att Du ha någon eller några aktiviteter, gärna i föreningsliv. Detta hjälper familjehemmet dig med att hitta och ordna praktiskt, t.ex. utrustning, körning etc.
 
Fickpengar och kläder får Du av familjehemmet, hur mycket är beroende på ålder och behov. Detta brukar barnet/ungdomen och familjehemmet komma
överens om. Äldre ungdomar har ibland möjlighet att själv göra alla klädinköp utifrån en ekonomisk planering som ni gör tillsammans.
 
Det är mycket viktigt att Du har regelbunden kontakt med din ursprungsfamilj, både genom telefonsamtal, besök men även att man kan vistas regelbundet i ursprungshemmet om detta är möjligt att genomföra.
 
Beroende på ålder och mognadsgrad på dig kommer familje-hemmet att föra diskussioner och lämna över ansvar till dig på en lämplig nivå för att du ska kunna utvecklas till en ansvarsfull vuxen individ.
 
Du har en socialsekreterare som är ansvarig för placeringen och att Du mår bra och utvecklas i familjehemmet. Var 6:e månad kommer socialsekreteraren att göra ett övervägande/bedömning om placering ska fortskrida eller om det är dags att planera för utflytt, antingen tillbaka till föräldrarna eller till eget boende.  

Vad krävs  för din placering ska bli lyckad?

  • Att "matchningen" mellan barn/ungdom och familje-hemmet varit bra. Att försöka hitta rätt familjehem till Dig, utifrån den kännedom som finns om dig, intresse samt behov.
  • Att du och din/dina vårdnadshavare haft möjlighet att vara med i planeringen av placeringen.
  • Att både Du och din/dina vårdnadshavare är införstådd med anledningen till placeringen samt att Ni är beredda att försöka förändra situationen.
  • Att Du är väl förbered på flytten, att det funnits möjlighet till besök i det tilltänkta familjehemmet.
  • Att Du och din/dina vårdnadshavare har haft möjlighet att göra ett aktivt val gällande familjehem.
  • Att din/dina vårdnadshavarna ställer sig positiva till familjehemmet.
  • Att det finns ett gott samarbete mellan alla parter, Socialförvaltning, Dig, vårdnadshavarna samt familjehemmet.
  • Att det finns kontinuerlig kontakt mellan alla parter. Viktigt att Du tar upp saker Du inte tycker känns rätt. Då finns möjligheter att förändra och göra din situation bättre, annars händer inget.