Faderskap och föräldraskap

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

 

Helsingborgs kommun Familjerätt: 042-103600
E-post: familjeratt.sof@helsingborg.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

 

Familjerätten
Måndag-tisdag, torsdag- fredag
10.00-12.00
onsdag
15.00-17.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Faderskap

  • Om kvinnan är gift när barnet föds blir den äkta maken automatiskt ansedd som pappa.
  • Majoriteten av de barn som föds i Sverige har föräldrar som inte är gifta.
  • Om kvinnan inte är gift vid barnets födsel ska faderskapet alltid fastställas genom faderskapsbekräftelse eller genom dom i Tingsrätten.
  • Det är varje barns rättighet att veta vem som är pappa.
  • Med faderskapet fastställs även barnets juridiska rättigheter i förhållande till pappan.
  • Kommunens skyldighet att fastställa faderskap samt hur det ska göras regleras i Föräldrabalken 2 kap, samt i socialstyrelsens allmänna råd 1988:6.

Tänk på
Ni föräldrar som väntar barn kan fastställa faderskapet innan barnet föds. Ni är då välkomna att själva kontakta en faderskapshandläggare. Det är lämpligt att detta görs 2-3 månader innan beräknad nedkomst.

Föräldraskap

När den ena kvinnan i ett lesbiskt par genomgår assisterad befruktning kan hennes registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Välfärdsnämndens uppgift är att försöka fastställa föräldraskapet istället för faderskapet.

Assisterad befruktning kan ske antingen genom insemination eller genom befruktning utanför kroppen. Innan den assisterade befruktningen får genomföras ska kvinnans registrerade partner, maka eller sambo skriftligt lämna sitt samtycke.

Den som lämnat sitt samtycke ska anses som barnets förälder om:

  • det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom insemination eller befruktning.
  • inseminationen eller befruktningen har ägt rum på ett svenskt sjukhus.

Då kan också föräldraskapet fastställas.

Så gör du

Klicka på det alternativ som är relevant för er och fyll i formuläret för att boka en tid.

Bekräfta faderskap, sammanboende föräldrar

Bekräfta faderskap/föräldraskap, inte sammanboende föräldrarlänk till annan webbplats