Föräldraskap

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Du är den viktigaste personen i ditt barns liv!

I vår erbjuder vi kurser och gruppverksamhet för att få stöttning i föräldraskapet.


Samtalscaféer för föräldrar

Under våren erbjuds föräldracaféer med bestämda teman. Syftet med föräldracaféerna är att ni som föräldrar ska få ta del av kunskap och genom mingel och samtal ges möjlighet att bolla dina funderingar och tankar med andra föräldrar och yrkesverksamma som möter barn och unga i kommunen.

Vi kommer att hålla i två samtalscaféer, den 30 mars och den 18 maj. Tema och information om caféerna kommer.


ABC- Alla barn i centrum

För dig som är förälder till barn 3-12 år kommer vi att erbjuda ABC – alla barn i centrum, vilket är en generell föräldrautbildning som passar alla.

Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur vi åstadkommer det. De flesta av oss föräldrar kan känna igen oss i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur hanterar vi bråk och protester? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur skapar vi harmoni kring matbordet? En sak är säker. Ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

Vi erbjuder också barnpassning under kurstiden med aktiviteter skapade tillsammans med barnen och utifrån deras önskemål och förutsättningar.

Logotyp för ABC.

ABC är utvecklat av Stockholm stad i samarbete med kommuner, stadsdelar och Karolinska Institutet.

ABC - Alla barn i centrum
Kursstart: 27 januari klockan 17.30-20.00.
Plats: Ängelholmsgatan 9, Klippan.
Kurstillfällen: Fyra torsdagar 27 januari - 17 mars klockan 17.30-20.00, och en återträff onsdag 25 maj klockan 17.30-20.00.
Anmälan: Kursen är fullbokad. Du kan anmäla dig till en reservplats i formuläret nedan.

Vid frågor är du välkommen att kontakta mobila-teamet@klippan.se


Trygghetscirkeln för dig med barn 0-7 år

För dig som är förälder till barn 0-7 år kommer vi att erbjuda två omgångar av Trygghetscirkeln i vår.

Trygghetscirkeln bygger på anknytningsteori och syftar till att stärka din förmåga att läsa, tolka och möta ditt barns grundläggande behov och på så sätt skapa trygghet hos ditt barn. Utgångspunkten är att det finns inga perfekta föräldrar och att målet är att vara en ”tillräckligt bra förälder”. Genom att delta på Trygghetscirkeln får du kunskap kring vilket stöd du behöver ge ditt barn när det utforskar världen och sina känslor. Du får också reflektera över din egen uppväxt och fundera på hur dina egna erfarenheter avspeglar sig i ditt föräldraskap idag.

Trygghetscirkelns upplägg baseras på videoklipp som man gemensamt tittar på och reflekterar kring. Det är två gruppledare som håller i träffarna och det är totalt åtta tillfällen.

Vi erbjuder också barnpassning under kurstiden med aktiviteter skapade tillsammans med barnen och utifrån deras önskemål och förutsättningar.

Logotyp för Trygghetscirkeln.

Omgång 1
Kursstart: 3 februari klockan 15.30-17.00.
Plats: Rönngården, Tingsgatan 22 i Klippan.
Kurstillfällen: Åtta torsdagar 3 februari - 31 mars, klockan 15.30-17.00.
Anmälan: I formuläret nedan, sista anmälningsdag är 27 januari.

Omgång 2
Kursstart: 19 april klockan 15.30-17.00.
Plats: Rönngården, Tingsgatan 22 i Klippan.
Kurstillfällen: Åtta tisdagar 19 april - 7 juni, klockan 15.30-17.00.
Anmälan: I formuläret nedan, sista anmälningsdag är 12 april.

Vid frågor är du välkommen att kontakta mobila-teamet@klippan.seAktivt Föräldraskap® för dig med förskolebarn och skolbarn 5-12 år

För dig som är förälder till förskolebarn och skolbarn 5-12 år kommer vi att erbjuda två omgångar av Aktivt Föräldraskap® under våren.

Aktivt Föräldraskap® är en föräldrautbildning med utgångspunkten i ”Trygga barn börjar med trygga vuxna”. Ett samspelsprogram med målet att öka medvetenhet och skapa förståelse för sitt eget och barnets beteende. Efter avslutat program har du med dig modeller och färdigheter för att få en smidigare vardag men också som hjälp och stöd i ditt föräldraskap.

Vi erbjuder också barnpassning under kurstiden med aktiviteter skapade tillsammans med barnen och utifrån deras önskemål och förutsättningar.

Logotyp för Aktivt föräldraskap.

Omgång 1
Kursstart: 1 mars klockan 17.30-20.30.
Plats: Klippans bibliotek, Storgatan 9 i Klippan.
Kurstillfällen: Sex tisdagar 1 mars - 5 april, klockan 17.30-20.30.
Anmälan: I formuläret nedan, sista anmälningsdag är 22 februari.

Omgång 2
Kursstart: 21 april klockan 17.30-20.30.
Plats: Fritidsgården Holken, Kungsgatan 8 i Ljungbyhed.
Kurstillfällen: Sex torsdagar 21 april - 26 maj, klockan 17.30-20.30.
Anmälan: I formuläret nedan, sista anmälningsdag är 14 april.

Vid frågor är du välkommen att kontakta mobila-teamet@klippan.se