Föräldraskap

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Du är den viktigaste personen i ditt barns liv!

I höst erbjuder vi kurser och gruppverksamhet för att få stöttning i föräldraskapet.


Samtalscaféer för föräldrar

Under hösten erbjuds föräldracaféer med bestämda teman. Syftet med föräldracaféerna är att ni som föräldrar ska få ta del av kunskap och genom mingel och samtal ges möjlighet att bolla dina funderingar och tankar med andra föräldrar och yrkesverksamma som möter barn och unga i kommunen.

Barn och ungas digitala liv

Barn och unga tillbringar allt mer tid på nätet. Men vad gör de där och vem träffar de? Lär dig mer om barnens digitala vardag och hur du som förälder kan visa intresse och engagemang för det som händer på nätet. Vi kommer också att gästas digitalt av Novahuset, som har sitt säte i Linköping. Novahuset har djupgående kunskap om barn och ungas digitala liv.

När: torsdag 21 oktober klockan 18.30-20.30
Målgrupp: Föräldrar till barn och unga i grundskola
Plats: Sågen, Ängelholmsgatan 9 i Klippan.
Anmälan: I formuläret nedan.

 

Barn, unga och psykisk hälsa

Temat för kvällen är psykisk hälsa. Hur kan föräldrar och andra viktiga vuxna i barn och ungas liv hjälpa till en god psykisk hälsa? Som vuxen kan det vara svårt att veta hur man på bästa sättet kan vara ett stöd för barn och unga.

När: torsdag 18 november klockan 18.30-20.30.
Målgrupp: Föräldrar till barn och unga i grundskola
Plats: Sågen, Ängelholmsgatan 9 i Klippan.
Anmälan: I formuläret nedan.


Trygghetscirkeln för dig med barn 0-7 år

För dig som är förälder till barn 0-7 år kommer vi i höst att erbjuda två omgångar av Trygghetscirkeln.

Trygghetscirkeln bygger på anknytningsteori och syftar till att stärka din förmåga att läsa, tolka och möta ditt barns grundläggande behov och på så sätt skapa trygghet hos ditt barn. Utgångspunkten är att det finns inga perfekta föräldrar och att målet är att vara en ”tillräckligt bra förälder”. Genom att delta på Trygghetscirkeln får du kunskap kring vilket stöd du behöver ge ditt barn när det utforskar världen och sina känslor. Du får också reflektera över din egen uppväxt och fundera på hur dina egna erfarenheter avspeglar sig i ditt föräldraskap idag.

Trygghetscirkelns upplägg baseras på videoklipp som man gemensamt tittar på och reflekterar kring. Det är två gruppledare som håller i träffarna och det är totalt åtta tillfällen.

Vi erbjuder också barnpassning under kurstiden med aktiviteter skapade tillsammans med barnen och utifrån deras önskemål och förutsättningar.

Omgång 1
Kursstart: 14 september klockan 15.30-17.00.
Plats: Sågen, Ängelholmsgatan 9 i Klippan.
Kurstillfällen: Åtta tisdagar 14 september - 9 november, klockan 15.30-17.00.
Anmälan: Stängd, välkommen att anmäla dig till omgång 2.

Omgång 2
Kursstart: 28 oktober klockan 15.30-17.00.
Plats: Sågen, Ängelholmsgatan 9 i Klippan.
Kurstillfällen: Åtta torsdagar 28 oktober - 16 december, klockan 15.30-17.00.
Anmälan: Trygghetscirkeln är fullbokad. Anmäl dig till reservplats nedan.

 


Aktivt Föräldraskap för dig med barn 7-13 år

För dig som är förälder till barn 7-13 år kommer vi att erbjuda två omgångar av Aktivt Föräldraskap under hösten.

Aktivt Föräldraskap är en föräldrautbildning med utgångspunkten i ”Trygga barn börjar med trygga vuxna”. Ett samspelsprogram med målet att öka medvetenhet och skapa förståelse för sitt eget och barnets beteende. Efter avslutat program har du med dig modeller och färdigheter för att få en smidigare vardag men också som hjälp och stöd i ditt föräldraskap.

Vi erbjuder också barnpassning under kurstiden med aktiviteter skapade tillsammans med barnen och utifrån deras önskemål och förutsättningar.

Omgång 1
Kursstart: 23 augusti 17.30-20.30.
Plats: Sågen, Ängelholmsgatan 9 i Klippan.
Kurstillfällen: Sex måndagar 23 augusti - 27 september, klockan 17.30-20.30.
Anmälan: Stängd, välkommen att anmäla dig till omgång 2.

Omgång 2
Kursstart: 18 oktober 17.30-20.30.
Plats: Sågen, Ängelholmsgatan 9 i Klippan.
Kurstillfällen: Sex måndagar 18 oktober - 22 november, klockan 17.30-20.30.
Anmälan: I formuläret nedan.