Att vara kontaktfamilj

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
En kontaktfamilj fungerar som ett extra stöd, trygghet och stimulans för barnet och dess familj. Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem en eller ett par helger var månad.

Vem kan få kontaktfamilj?

Barn och ungdomar kan av olika skäl behöva miljöombyte och stimulans. Efter utredning med behovsbedömning enligt Socialtjänstlagen, kan insats kontaktfamilj bedömas lämplig och beviljas.

Vem kan bli kontaktfamilj?

Att vara kontaktfamilj kräver engagemang, tid och intresse att engagera sig i andra människor, men det ger också mycket glädje. En kontaktfamilj kan se ut på flera olika sätt. Det viktiga är att familjen och barnet matchar varandra och kan trivas med varandra.

Innan en kontaktfamilj bedöms lämplig görs en utredning med bedömning där bl.a. polis- och socialregister inhämtas.

Hur fungerar insatsen?

En kontaktfamilj har regelbunden kontakt med ett barn och tar emot barnet i sitt hem, till exempel en till två helger i månaden. Det är främst barn i 3-12 års ålder som kan beviljas kontaktfamilj.

Socialnämnden i Klippans kommun följer upp hur insatsen fungerar med regelbunden kontakt och stöd.

Ersättning till kontaktfamilj utgår med arvode och omkostnadsersättning enligt SKL:s rekommendationer.

Kontaktfamilj har tystnadsplikt, vilket innebär att den som har/har varit kontaktfamilj, inte får berätta om den familj som den är eller har varit stöd för.

Vill du bli kontaktfamilj?

Kontakta Klippans kommuns familjehemssekreterare eller via vår e-tjänst Anmälan om intresse för uppdrag som kontaktperson,kontaktfamilj och familjehem.