Att vara kontaktperson

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-16.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Att vara kontaktperson innebär att man regelbundet träffar ett barn eller en ungdom. Det brukar handla om några timmar en eller flera gånger per vecka.

För ett barn eller en ungdom är kontaktpersonen en vuxen förebild och ett personligt stöd. Innehållet i träffarna bestäms efter barnets eller ungdomens behov. Stödet kan exempelvis innebära att man gör fritidsaktiviteter tillsammans, men man kan också träffas och fika, ta en promenad eller pratas vid en stund på telefon.

Att få kontaktperson

Efter en utredning med behovsbedömning enligt socialtjänstlagen, kan insats i form av kontaktperson bedömas lämplig och beviljas. Oftast är insatsen kombinerad med andra insatser. Kontaktperson är en frivillig insats.

Att bli kontaktperson

Innan en kontaktperson tillsätts, görs en utredning och bedömning av lämplighet där bl.a. polis- och socialregister inhämtas.

Kontaktpersoner har tystnadsplikt, vilket innebär att den som är/har varit kontaktperson, inte får berätta om den person som den är eller har varit stöd för.

Socialnämnden i Klippans kommun följer upp hur insatsen fungerar med regelbunden kontakt och stöd.

Ersättning till kontaktpersoner utgår med arvode och omkostnadsersättning enligt SKR:s rekommendationer.

Vill du bli kontaktperson?

Kontakta Klippans kommuns familjehemssekreterare eller via vår e-tjänst Anmälan om intresse för uppdrag som kontaktperson,kontaktfamilj och familjehem.