Kriminalitet och brott

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst


Fyll i ditt namn

Fyll i din e-post

Du som är ung och har hamnat i tråkigheter kan behöva hjälp och stöd för att ta dig ur det. Om du blivit drabbad av brott eller själv begått brott finns det många olika sätt för dig och din familj att få hjälp.

Innehåll på denna sida:

  • Stöd till dig som blivit utsatt för brott
  • Stöd till dig på stan
  • Ungdomstjänst, ungdomsvård och medling
  • Fältarbete
  • Alla har tystnadsplikt
  • Om du har frågor

Stöd till dig som blivit utsatt för brott

Stödcentrum för unga brottsoffer finns i Göteborg och är för ungdomar under 25 år och som har blivit utsatta för brott. Rådgivning kostar inget och de har tystnadsplikt och du kan också vara anonym. Även du som är anhörig till någon som har utsatts för brott kan kontakta Stödcentrum.

Stödcentrum För Unga Brottsoffer
Besöksadress: Smedjegatan 7A, uppgång B, 3 tr, Göteborg
Telefon: 020-520 530

E-post: ungabrottsoffer@socialresurs.goteborg.se

Mer Information om stödcentrum för unga brottsoffer
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd till dig på stan

Fältsekreterargruppen tillhör socialtjänsten i Klippans kommun och arbetar främst med dig som är i åldern 13-21 år.
Du kan komma till oss när du har problem och vill ha någon att prata med, eller behöver stöd på annat sätt. Föräldrar är också välkomna att ta kontakt, om de behöver råd eller stöd kring ungdomar. Vi träffar er när vi är ute på skolor, fritidsgårdar eller olika platser där ni finns på er fritid. Vi finns också behjälpliga om du som ung hamnar i ett polisärende.

Ta gärna kontakt med oss när vi är ute hos er!

Besöksadress: Västra Nygatan, Klippan 
Telefon: 0435-280 00

Ungdomstjänst , ungdomsvård och medling

Ungdomstjänst är en fristående påföljd för ungdomar som dömts för brott, men som inte har behov av vård eller andra insatser från socialtjänsten. Ungdomstjänst innebär att man döms till oavlönat arbete i 20-150 timmar, beroende på vilket brott man begått. I ungdomstjänsten ingår också samtal hos fältsekreterare. Antalet samtal varierar beroende på hur många timmar ungdomstjänst man dömts till. Syftet med ungdomstjänst är att minska antalet ungdomar som döms till böter.

Ungdomarna kan också komma i kontakt med oss då de blivit dömda till ungdomsvård. Påföljden ungdomsvård är avsedd för ungdomar, främst sådana som är 15-17 år (men ända upp till 21 år), som har ett särskilt behov av stöd eller hjälp från socialtjänsten. Ungdomsvård kan innebära allt från att man går i enskilda samtal hos fältsekreterare eller deltar i ett påverkansprogram i socialtjänstens öppenvård, till placering på institution.

Vi hjälper till att arrangera medling mellan brottsoffer och gärningsman. I vissa fall kan vi vara behjälpliga som stöd vid polisförhör och rättegångar

Besöksadress: Västra Nygatan, Klippan                        
Telefon: 0435-283 17


Fältarbete

Fältarbete är ett uppsökande och förebyggande arbete med ungdomar ute i samhället. Genom att vistas i ungdomarnas miljö, på skola och fritidsgårdar, knyter vi fältsekreterare relationer med ungdomar både som individer och i grupp. Vi vistas ute på byn eller vid arrangerade tillställningar för allmänheten. Vi kan hålla föreläsningar efter behov, bland annat om områdena alkohol/droger, sex och samlevnad, kriminalitet, att vara ung i Klippan m.m.

Besöksadress: Västra Nygatan, Klippan                        
Telefon: 0435-283 17

Alla har tystnadsplikt

De som jobbar i dessa verksamheter har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får prata om dig med någon utan din tillåtelse. De har också anmälningsskyldighet som innebär att de enligt lag måste anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn eller en ungdom far illa och kan behöva stöd och/eller skydd.