Våld och övergrepp mot barn

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Enhetschef
Marie Brynbo

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Att bli utsatt för våld eller andra övergrepp kan sätta djupa spår. Våld och övergrepp kan se olika ut, det kan handla om sexuella övergrepp, att man blir slagen av en förälder eller annan närstående, att man upplever att man lever i en stark kontrollerad hemsituation, man är också utsatt för våld när man lever i ett hem där det förekommer våld mellan andra tillexempel mellan föräldrar och syskon. Våld kan också innebära att man själv lever i en relation där ens partner är kontrollerande eller svartsjuk.

Här kan du få information om olika verksamheter där du kan få stöd.

Familjeteamet arbetar med familjer som är i behov av stöd.

Det kan handla om konflikter i hemmet, missbruk, dåligt mående eller våld och övergrepp, för att nämna några exempel.

Familjeteamet arbetar med stödinsatser enskilt för barn, unga och föräldrar, men också med familjebehandling.

Familjeteamet arbetar också med gruppverksamheter för barn och även för föräldrar. Där får man träffa andra människor med liknande erfarenheter, och få stöd och vägledning av familjebehandlare.

För att få kontakt med Familjeteamet ringer man kommunens Kundtjänst 0435-280 00 så kopplar de dig rätt. Ibland kan det räcka med ett fåtal samtal hos Familjeteamet. Upp till fem samtal kan erbjudas, utan att man gör någon utredning. Dessa samtal kallas ”servicesamtal”, och kan ges till föräldrar och till ungdomar från att de fyllt 15 år. Andra gånger behövs en längre kontakt, och då utreds behovet av insats.

Familjebehandlarna har, liksom övriga Socialförvaltningen, tystnadsplikt.

Familjeteamet, och dess familjebehandlare arbetar med bland annat:

- Servicesamtal.
- Personligt stöd till barn och ungdomar.
- Föräldrastöd.
- Familjebehandling.
- RePULSE (träningsmetod för den som har svårigheter att kontrollera sina impulser).
- Samverkan med andra verksamheter med fokus på barns behov, som t ex förskola, skola och BUP.
- Medling vid brott.

Gruppverksamheter:

- CAP-grupper (Children are people).
- Stödgrupp för barn till förälder i svår konflikt.
- Active Parenting.

Övrig kontakt:

Vid akuta ärenden ring 114 14 (Polisen) och be om att bli vidarekopplad till socialjouren.

Vid livshotande ärenden ring 112.

Rådgivning utanför socialtjänsten:

Du kan som barn ringa till BRIS på telefon 116 111, om du behöver någon vuxen att prata med.

Röda korsets jourhavande kompis. Stöd för ungdomar upp till 25 år. Jourhavande kompis hemsida.

Rädda barnen, erbjuder rådgivning till föräldrar telefon 020 - 786 786.

Barn och ungdomspsykiatrins telefonrådgivning "En väg in" nås på telefon 020 - 51 20 20.