Färdtjänst

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Färdtjänsthandläggare:
0435-283 62

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

 

Färtjänsthandläggare:
Måndag-fredag 10.30-11.30

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Du kan få färdtjänst på grund av funktionshinder som gör att du inte klarar att använda allmänna kommunikationer eller har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand. Färdtjänsten skall göra det möjligt för människor med funktionshinder att företa resor i samma utsträckning som andra. 

Beställning av färdtjänst

I Klippans kommun bedrivs färdtjänsten för närvarande av Taxi Ängelholm AB enligt särskilt avtal. Beställning av färdtjänst skall göras hos Taxi Ängelholm på telefon 0435-171 70. Beställning görs i god tid.

Vem kan ansöka?

Färdtjänsten är avsedd för personer som av olika skäl har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller inte kan använda sig av allmänna kommunikationer. En förutsättning är att man är folkbokförd i kommunen och har ett funktionshinder som inte endast är kortvarigt, (överstiger tre månader).

Du som har färdtjänsttillstånd och arbetar kan ansöka om arbetsresa.
Med arbetsresa avses resor till och från arbete eller utbildning samt resor till och från daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Resor till och från dagverksamhet för äldre räknas också som arbetsresa.

För att ansöka om arbetsresor skickar du in ett arbetsgivarintyg och ett meddelande om att du vill ansöka om arbetsresor. I arbetsgivarintyget ska det stå om du har ett tidsbegränsat vikariat eller en tillsvidareanställning. Det ska också framgå hur många dagar i veckan du arbetar.

Tillstånd till färdtjänst gäller alltid en begränsad tid. Färdtjänsten gäller de resor som inte bekostas av annan huvudman, ex sjukresor där sjukvårdsdistriktet subventionerar kostnaderna.

Om du får din ansökan avslagen kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Malmö.

Här kan du resa
Du kan resa i hela Skåne samt till och från angränsande kommuner. Dessa är Älmhult, Olofström, Markaryd, Laholm och Sölvesborg.

Vid frågor om färdtjänst
Har du frågor gällande färdtjänsten är du välkommen att kontakta kommunens färdtjänsthandläggare måndag-fredag klockan 10.30-11.30 via kommunens kundtjänst på telefon 0435-280 00.

Färdtjänst i annan kommun

Färdtjänst inom en annan kommun. Kontakta färdtjänsthandläggaren för information.

Avgift

Egenavgiften för dig som åker är 20% av kostnaden (minst 24 kr och max 172 kr) för resan. Egenavgiften betalas direkt till chauffören eller via kort / faktura. Kostnaden baseras på en startavgift och en kilometertaxa.