Folkhälsan

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Folkhälsoutvecklare
Sara Persson

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunens folkhälsoarbete utgår från visionens ledord "Här bor och mår vi bra".

Folkhälsa är ett tvärvetenskapligt begrepp som omfattar en befolknings hälsotillstånd och hälsan i olika grupper av befolkningen. Folkhälsa omfattar fysisk, psykisk och social hälsa. Folkhälsoarbetet ska förebygga ohälsa och syfta till att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa, vilket kräver långsiktighet. Särskilt angeläget är det att hälsan förbättras för de grupper som är mest utsatta för ohälsa. Utgångspunkten för folkhälsoarbetet är det nationella övergripande folkhälsomålet ”Skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor”.

Från och med 2017 påbörjades ett nytt arbetssätt med att få en ny och bredare inriktning.Under 2017 påbörjades arbetet med att ta fram en ny Hållbarhetspolicy för kommunen. Begreppet hållbarhet brukar definieras utifrån dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet eftersom de samspelar och stödjer varandra.

 


Folkhälsopolitiska mål

I juni 2018 antog riksdagen ett nytt övergripande mål och en ny målstruktur för folkhälsopolitiken, som innebär en mer långsiktig och förebyggande struktur för folkhälsoarbetet.

Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Folkhälsopolitikens sektorsövergripande mål- och uppföljningsstruktur med elva målområden omvandlas till åtta:

  1. Det tidiga livets villkor
  2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
  3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
  5. Boende och närmiljö
  6. Levnadsvanor
  7. Kontroll, inflytande och delaktighet
  8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

 

Folkhälsoutvecklare
Sara Persson är folkhälsoutvecklare i Klippans kommun. Du är välkommen att ta kontakt om du har frågor och/eller idéer.